Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Chojna

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile
- brak danych - 1874 - 1934
Standesamt Choyna 1874 - 1934
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No dla wtóropisów
Urząd Stanu Cywilnego Chojna rozpoczął swą działalność 1 października 1874 roku, kiedy to na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw wprowadzono w Królestwie Pruskim powszechną oraz świecką rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów. Sprawy te powierzono urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w usc, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku (dla terenów, które po traktacie wersalskim przypadły Polsce).
Urzędy stanu cywilnego z terenu byłego zaboru pruskiego, działające na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w późniejszym okresie przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, funkcjonowały przez cały okres międzywojenny.
Urząd w Chojnej został jednak zlikwidowany wcześniej, co związane było z reformą ustroju gminnego w Polsce, i istniał do 31 grudnia 1935 roku.
Księgi urodzeń z lat 1875-1914; 40 j.a.
Księgi małżeństw z lat 1875-1923, 1930-1931, 1933-1934; 51 j.a.
Księgi zgonów z lat 1875-1925, 1928-1930, 1933; 46 j.a.
Skorowidz z lat 1874-1895; 1 j.a.
Wtóropisy: 62 j.a. z lat 1875-1929
Inwentarz w bazie ZoSIA

Amount of archival material

200

200

0

2.21

2.21

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.