Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Złotów

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile
- brak danych - 1874 - 1945
Standesamt Flatow 1874 - 1935
1945 - 1945
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No dla wtóropisów
Urząd Stanu Cywilnego Złotów rozpoczął swą działalność 1 października 1874 roku, kiedy to na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw wprowadzono w Królestwie Pruskim powszechną oraz świecką rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów. Sprawy te powierzono urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w usc, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht). W latach 1874 - 1944 księgi prowadzone były w języku niemieckim.
Urzędy stanu cywilnego z terenu Niemiec funkcjonowały na powyższych zasadach do końca 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku zostały one zastąpione przez urzędy stanu cywilnego działające na podstawie dekretu z 25 września 1945 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, który ujednolicił rejestrację stanu cywilnego na terenie całej Polski.
Urząd istniał do 31 grudnia 1945 roku.
Księgi urodzeń z lat 1874-1917; 33 j.a.
Księgi małżeństw z lat 1874-1921, 1923, 1925-1935; 40 j.a.
Księgi zgonów z lat 1874-1894, 1896-1935; 36 j.a.
Skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1890, 1900-1925; 4 j.a.
Wtóropisy z 1945 roku, 3 j.a.
Inwentarz w bazie ZoSIA

Amount of archival material

116

116

0

2.11

2.11

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -