Archival resources online szukajwarchiwach.pl

C.K. Urząd Powiatowy w Baligrodzie

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1863-1865
K.K. Bezirksamt in Baligród 1863 - 1865
- brak danych - nie
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - Zespół zmikrofilmowany - nr mkrf. PP-l 1558–PP-l 1570

Amount of archival material

12

12

0

0.05

0.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -