^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Kopie ksiąg metrykalnych parafii Krówniki z filią Łuczyce (dekanat Przemyśl)]

Archiwum Państwowe w Przemyślu
dokumentacja aktowa 7530
- brak danych -
1784-1820, 1831-1839, 1854-1867, 1869-1871

1784 - 1820
1831 - 1839
1854 - 1867
1869 - 1871
polski
łaciński
ukraiński
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy rękopis
dobry
425 - brak danych -
400x270x40 mm Tak
całkowicie 56/7078
MIKROFILM NR 56/7078; strony dodatkowe 93a, 94a.
Number of scans per page
1 2 3 4
...
17 18 19 20 21
...
28 29 30 31

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -