Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Zamku Leskiego Krasickich

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1540-1925
- brak danych - 1540 - 1925
- brak danych - nie
archiwa rodzinno-majątkowe - - - brak danych -
indeks osobowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - Zespół zmikrofilmowany - sygn. 1–77 - nr mkrf. PP-l 410–PP-l 433; sygn. 31-77 - nr mkrf. PP-l 449–PP-l 495; sygn. 78-491 - nr mkrf. 56/3696-56/4094
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
56/158/0/-/1 Regestr rzeczy ruchomych i nieruchomych niegdy pana Karola Charczowskiego kasztelana słońskiego własnych, Jaśnie Wielmożnemu Imci Panu Adamowi Mniszkowi staroście mostowskiemu, dóbr i sukcesorów tegoż Jasnie Wielmożnego Kasztelana pozostałych stryjowi i opiekunowi oddanych, w Złotkowicach spisany die 15 grudnia 1752 24
56/158/0/-/2 Regestr rzeczy różnych ze skarbców Ossolińskiego, Liskiego i różne pochodzących, a z oryginału per excerptum z niektóremi in annexis observationiami w Turzysku 1764 25
56/158/0/-/3 Archiwum w Białozorce, anno 1758 die 28 novembris spisane przez Franciszka Snarskiego 1758 15
56/158/0/-/4 [Summariusz Archiwum Charczowskich] 1765 0
56/158/0/-/5 Inwentarz, czyli zbiór różnych rzeczy ruchomych, jako to: klejnotów, sreber zegarków, rynsztunków, rzędów, kulbak, sukien, porcyneli, cyny etc..., znajdujących się w skarbcach Rytarowskim i Złotkowskim JWIMci Pana Władysława Charczowskiego, kasztelanica słońskiego, JKMsci Podkomorzego, chorążego znaku husarskiego JW. IMci Pana Mniszcha, generała Wielkopolskiego w Roku Pańskim 1760 spisany 1758 60
56/158/0/-/6 Regestr instrumentów muzykalnych różnych, w dozór pilny Jegomości Panu Józefowi Ohance kapelmistrzowi diebus mensis septembris 1773 oddany 1773 5
56/158/0/-/7 Regestr porządku stajennego i rekwizytów różnych, tudzież koni stajennych JW. Pana Charczowskiego, kasztelanica słońskiego diebus Juny [w czerwcu] 1774 spisany 1774 9
56/158/0/-/8 Księga percept i ekspens pieniężnych [Władysława Charczowskiego] 1763-1773 68
56/158/0/-/9 [Księga rachunkowa Róży z Charczowskich Krasickiej] 1784-1786 30
56/158/0/-/10 Książka do zapisywania wszelkich percept i ekspens na folwarku winniańskim i słońskim, tak z realności remanentowych po panu Boguszu, jako też z noworocznej kresencji w roku teraźniejszym 1806 1804-1806 66
56/158/0/-/11 [Księga trzecia dóbr podgórskich liskich. Inwentarze, kontrakty dóbr tychże w dzierżawach zostających przekopiowane] 1734-1851 226
56/158/0/-/12 Kolektarz inwentarzów dóbr podgórskich liskich w dzierżawach zostających in Anno 1758 wyprowadzony 1758 104
56/158/0/-/13 Inwentarz dóbr podgórskich Liskich ... ad fundum...niący się... nr 4 1765 241
56/158/0/-/14 Inwentarze dóbr podgórskich liskich na skarb trzymanych pro anno 1769 1769 83
56/158/0/-/15 Księga lustracji dóbr ekonomii samborskiej 1687 160
1 2 3 4 ... 14 15 16 17 18 ... 30 31 32 33

Amount of archival material

481

480

0

10.16

10.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -