Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Materiały Teofila, Leona i Emila Rastawieckich

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1831-1834, 1839-1844, 1848-1865
- brak danych - 1831 - 1834
1839 - 1844
1848 - 1865
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - łaciński
niemiecki
ukraiński
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zespół „Materiały Teofila, Leona i Emila Rastawieckich” zawiera materiały braci Rastwieckich, synów Jakuba Rastawieckiego, parocha parafii greckokatolickiej w Łobozowie, w dekanacie ustrzyckim, i Katarzyny z Borszyńskich.
Jakub Rastawiecki urodził się w 1783 roku, a zmarł 6 listopada 1841 w Łobozowie. Jego syn, Teofil urodził się 13 kwietnia 1813 roku w Łobozowie. Uczęszczał do gimnazjum w Samborze (w latach 1826-1831). Odbył także studia teologiczne i filozoficzne we Lwowie i Przemyślu w latach 1832-1839. W roku 1840 został wyświęcony na kapłana i skierowany na parafię w Leszczowatem. W roku 1842 objął parafię w Łobozowie, a w roku 1848 – w Leszczawie Górnej. Zmarł 19 kwietnia 1863 roku w Leszczawie Górnej.
Żoną Teofila Rastwieckiego była Eleonora Bożakowska, z którą miał dwójkę dzieci: Apolinarego (ur. 2 VI 1843 roku) i Adolfa Włodzimierza (ur. 8 IV 1845 roku).
Po śmierci Teofila, parafię w Leszczawie Górnej objął jego brat, Leon Rastawiecki (ur. 24 V 1824 r.). Uczęszczał on do gimnazjum w Samborze w 1836 roku, a następnie w Rzeszowie (w latach 1837, 1839, 1841-1845). Podobnie jak brat Teofil, uczył się filozofii i teologii w Przemyślu. Po wyświęceniu na kapłana w 1852 roku, przebywał kolejno na parafiach: w Chyrowie (1852-1854), Felsztynie (1854-1859), Waniowicach (1855-1859) i Turżach (1859-1863). Funkcję proboszcza w Leszczawie pełnił do roku 1872 roku – zmarł 27 listopada tego roku.
Następnie, proboszczem parafii w Leszczawie Górnej został Adolf Rastawiecki (8 IV 1845-11 V 1916), syn Teofila.
Jakub i Katarzyna Rastwieccy mieli, oprócz Teofila i Leona, siedmiu synów: Jana (ur. 10 V 1818 roku), Karola (ur. 27 X 1820 roku), Ksawerego (ur. 29 XI 1821 roku), Jana (ur. 23 III 1823 roku), Juliana (ur. 24 VIII 1827) Emila (ur. 13 V 1830) i Emila (ur. 6 IV 1833).
Materiały Teofila Rastwieckiego: sygn. 1-5, 1831-1832, 1839, 1840, 1842-1844, 1848 1852, 1849 (wypis z akt metrykalnych dot. urodzenia i chrztu, świadectwa nauki, świadectwa nauki filozofii i teologii w Przemyślu i Lwowie, pisma związane z praca duszpasterska, prośba o wydanie świadectw skierowane do konsystorza biskupiego w Przemyślu;
Materiały Leona Rastawieckiego: sygn. 6-9, 1845, 1847-1848, 1852, 1854-1856, 1859, 1861, 1863 (wypis z akt metrykalnych dotyczący urodzenia i chrztu, świadectwa nauki wydane przez gimnazja w Samborze i Rzeszowie, poświadczenia nauki filozofii i teologii, pisma związane z pracą duszpasterską, Materiały Emila Rastwieckiego: sygn. 10, 1865, (rękopis pracy na temat reorganizacji gmin, powiatów, urzędów podatkowych i sądów powiatowych Galicji).
Zespół wydzielony ze zbioru nr 709 - Zbiór spuścizn osób prywatnych uchwałą Komisji Metodycznej z dnia 21 XII 2006 r.

Amount of archival material

10

10

0

0.02

0.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.