^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Korespondencja w sprawach metrykalnych]

Archiwum Państwowe w Przemyślu
dokumentacja aktowa 27
- brak danych -
1887, 1900-1904, 1917-1941 [1958, 1994, 1999]

1887 - 1887
1900 - 1900
1904 - 1904
1917 - 1917
1920 - 1920
1922 - 1922
1926 - 1926
1931 - 1931
1934 - 1939
1941 - 1941
1958 - 1958
1994 - 1994
1999 - 1999
polski
niemiecki
ukraiński
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy maszynopis rękopis
dobry
41 - brak danych -
A4 Tak
całkowicie 56/7956
Brak ciągłości chronologicznej w aktach z lat 1900-1904 i 1917-1941. W jednostce pisma Starostwa Przemyskiego, Izr. Gm. Wyzn. we Lwowie, Urzędu Celnego w Krakowie, Konsulatu Austro-Węgierskiego w Rotterdamie i Konsulatu Generalnego RP w Paryżu dot. uznania ojcostwa, zmiany imienia, nazwiska, zmiany wyznania, wydania świadectwa zgonu, rozwiązania małżeństwa.
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.