Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Przemyślu

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1790-1939 [1946, 1958, 1972, 1994, 1999]
- brak danych - 1790 - 1939
1946 - 1946
1958 - 1958
1972 - 1972
1994 - 1994
1999 - 1999
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
węgierski
ukraiński
rosyjski
serbsko-chorwacki
hebrajski
angielski
francuski
niderlandzki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Pierwsze ograniczone prawa obywatelskie zostały przyznane Żydom w 1789 r. na mocy „ordynacji żydowskiej dla Galicji”, a konstytucja z 1864 r. zrównała Żydów w prawach z pozostałymi obywatelami monarchii. Nowe izraelickie gminy wyznaniowe pozwolono tworzyć w 1869 r., po uprzednim uzyskaniu zgody rządu. W 1874 r. został zatwierdzony pierwszy statut Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Przemyślu, a rok później został on wydrukowany przez przemyską drukarnię greckokatolickiej Kapituły. Zadaniem gminy było niesienie pomocy społecznej jej wyznawcom i wypełnianie celów religijnych. Jej jurysdykcji podlegali według spisu dołączonego do ustawy z 21 III 1890 r. Żydzi mieszkający wówczas w 110 okolicznych miejscowościach. Ważnym obowiązkiem gmin wyznaniowych było prowadzenie wpisów metrykalnych, jednak metryki wyznań innych niż katolickie nie od razu zyskały w Galicji moc aktu o znaczeniu prawnym respektowanego przez władze administracyjne i sądowe. Cesarz Józef II wydał w 1784 r. patent stanowiący, że „Żydzi powinni także prowadzić trojakie rejestry z przepisanymi rubrykami z małą zmianą z powodu ich religijnego wyznania”. Oznaczało to, że Żydzi prowadzili dodatkowo wpisy obrzezanych. Do roku 1868 żydowskie księgi metrykalne okresowo podlegały kontroli ze strony duchownych katolickich, którzy również mieli za zadanie uwierzytelnianie treści wpisów. Moc dowodową księgom metrykalnym żydowskim nadano 10 VII 1868 r. Ustawa ta powoływała tzw. metrykantów, czyli świeckich urzędników, którzy byli z obowiązku zatrudniani przez gminy wyznaniowe (rozporządzenie z 1875 r.). Przyjmowali oni petentów, prowadzili i nadzorowali księgi metrykalne. Działalność ta była wyodrębniona z pozostałej administracji gmin wyznaniowych i realizowały ją izraelickie okręgowe urzędy metrykalne. Terytorium ich działania nie zawsze pokrywało się z obszarem poszczególnych gmin wyznaniowej. Na terenie podlegającym Izraelickiej Gminie Wyznaniowej w Przemyślu oprócz Okręgowego Urzędu Metrykalnego w Przemyślu funkcjonowały jeszcze okręgowe urzędy metrykalne w Krzywczy i Niżankowicach. Terytorialny zakres działalności przemyskiego okręgowego Urzędu Metrykalnego obejmował, oprócz miasta Przemyśla, także 64 miejscowości położone w powiecie przemyskim. Likwidacji Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Przemyślu dokonały w IV kwartale 1939 roku okupacyjne władze sowieckie, które znacjonalizowały jej majątek. Równocześnie został także zlikwidowany Okręgowy Urząd Metrykalny. Księga urodzeń, zaślubin i zgonów wraz z indeksem 1790-1827, sygn. 1; księgi urodzeń 1853-1902 [1946, 1972], sygn. 2-13;księgi małżeństw 1827-1899, sygn. 14-16; księgi zgonów 1827-1903, sygn. 17-26; korespondencja w sprawach metrykalnych 1887, 1900, 1904, 1917, 1920, 1922, 1926, 1931, 1934-1939, 1941 [1958, 1994, 1999], sygn. 27.

Dopływy:
księgi urodzeń 1902-1912; księgi małżeństw 1903-1909; księgi zgonów 1903-III 1913.
Uchwałą Komisji Metodycznej z dnia 21.12.2006 r. zespół wyłączono ze zbioru nr 154 - Izraelickie Gminy Wyznaniowe – zbiór szczątków zespołów
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
56/1924/0/-/1 Metryka urodz. zaślub. i śmierci I [Księga urodzeń, zaślubin i zgonów wraz z indeksem] 1790-1827 180
56/1924/0/-/2 Metryka urodzeń VI [Księga urodzeń] 1853-1863 172
56/1924/0/-/3 Księga urodzeń 1863-1874 238
56/1924/0/-/4 Księga urodzeń 1874-1876 78
56/1924/0/-/5 [Księga urodzeń] 1876-1879 261
56/1924/0/-/6 [Księga urodzeń] 1879-1883 394
56/1924/0/-/7 Księga urodzeń 1883-1886 498
56/1924/0/-/8 Księga urodzeń 1886-1890 544
56/1924/0/-/9 Księga urodzin tom XVIII [Księga urodzeń] 1890-1893 455
56/1924/0/-/10 [Księga urodzeń] 1893-1895 462
56/1924/0/-/11 Księga urodzin rok 1897 tom XXI [Księga urodzeń] 1895-1897 [1946, 1972] 477
56/1924/0/-/12 Księga urodzin rok 1897-1900 tom XXIV [Księga urodzeń] 1897-1900 442
56/1924/0/-/13 Księga urodzin 1900-1902 444
56/1924/0/-/14 Metryka zaślubin z r. 1827-1876 t. II [Księga małżeństw] 1827-1876 50
56/1924/0/-/15 [Księga małżeństw] 1877-1893 151
56/1924/0/-/16 Księga zaślubin tom XXI [Księga małżeństw] 1877-1893 157
56/1924/0/-/17 Metryka śmierci z r. 1827-1853 t. III [Księga zgonów] 1827-1853 98
56/1924/0/-/18 Metryka śmierci z r. 1853-1863 t. IV [Księga zgonów] 1853-1863 102
56/1924/0/-/19 Metryka śmierci z r. 1864-1876 t. V [Księga zgonów] 1864-1876 127
56/1924/0/-/20 Metryka śmierci z r. 1877-1880 t. X [Księga zgonów] 1877-1880 197
56/1924/0/-/21 Metryka śmierci z r. 1881-1884 t. XIII [Księga zgonów] 1881-1884 308
56/1924/0/-/22 Metryka śmierci z r. 1885-1889 t. XV [Księga zgonów] 1885-1889 425
56/1924/0/-/23 [Księga zgonów] 1889-1893 326
56/1924/0/-/24 Księga zmarłych [Księga zgonów] 1893-1896 317
56/1924/0/-/25 [Księga zgonów] 1896-1899 319
56/1924/0/-/26 [Księga zgonów] 1899-1903 299
56/1924/0/-/27 [Korespondencja w sprawach metrykalnych] 1887, 1900-1904, 1917-1941 [1958, 1994, 1999] 71
56/1924/0/-/28 [Księga urodzeń z lat 1902-1904] 1902-1904 0
56/1924/0/-/29 [Księga urodzeń z lat 1905-1907] 1905-1907 0
56/1924/0/-/30 [Księga zgonów z lat 1903-1907] 1903-1907 0
56/1924/0/-/31 [Księga urodzeń z lat 1907-1909] 1907-1909 0
56/1924/0/-/32 [Księga zaślubin z lat 1903-1909] 1903-1909 0
56/1924/0/-/33 [Księga urodzeń z lat 1909-1912] 1909-1912 0
56/1924/0/-/34 [Księga zgonów z lat 1908-1912] 1908-1913 0
56/1924/0/-/35 [Księga małżeństw z lat 1909-1915] 1909-1915 0
56/1924/0/-/36 [Księga zaślubin z lat 1915-1919] 1915-1919 0
56/1924/0/-/37 Trauungbuch K. u K. Israelitische Militärseelsorge des Militarkomando in Przemyśl 1916-1918, 1922 0
56/1924/0/-/38 Tom XL Księga zaślubin rok 1919-1922 1919-1922 0
56/1924/0/-/39 [Tom XLI Księga zaślubin rok 1923-1929] 1923-1929 0
56/1924/0/-/40 [Księga zaślubin z lat 1929-1933] 1929-1933 0
56/1924/0/-/41 [Księga zgonów z lat 1913-1918] 1913-1918 0
56/1924/0/-/42 [Księga zgonów z lat 1918-1920] 1918-1920 0
56/1924/0/-/43 Księga zmarłych 1920-1923 XXXIX 1920-1923 0
56/1924/0/-/44 [Księga zgonów z lat 1923-1928] 1923-1928 0
56/1924/0/-/45 [Księga zgonów z lat 1929-1933] 1929-1934 0
56/1924/0/-/46 [Karty oględzin zwłok] 1913-1920, 1924, 1926, 1928, 1932-1933 0
56/1924/0/-/47 [Korespondencja w sprawach metrykalnych] 1910,1912,1917,1919,1922,1924-26,1929-39 0
56/1924/0/-/48 Świadectwa urodzenia Racheli (ur. 6 XII 1900), c. Lejby Rotha i Berty (ur. 7 V 1900), c. Nachyma Lejby Lauba 1907 0

Amount of archival material

50

27

0

1.71

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -