Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zrzeszenie Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej i Żywnościowej w Przemyślu

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1982-1986 [1987]
- brak danych - 1982 - 1986
1987 - 1987
- brak danych - częściowo
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej i Żywnościowej w Przemyślu rozpoczęło działalność w pierwszych dniach stycznia 1982 r. Przedmiotem działalności Zrzeszenia było reprezentowanie i ochrona interesów przedsiębiorstw rolnych na terenie województwa przemyskiego oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju technicznego swoich członków. Podstawę prawną funkcjonowania Zrzeszenia stanowił statut zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Przemyślu w dniu 23 II 1982 r. pod sygnaturą akt: NS-PP-9/82. Organami władz statutowych były: Rada Zrzeszenia, Przewodniczący Rady Zrzeszenia, Prezydium Rady Zrzeszenia, Dyrektor Biura Zrzeszenia i Komisja Rewizyjna. Wyboru Przewodniczącego, Dyrektora i Komisji Rewizyjnej dokonywała w głosowaniu tajnym Rada Zrzeszenia. W okresie między posiedzeniami plenarnymi pracami Rady Zrzeszenia kierował Przewodniczący i Prezydium. Likwidacja Zrzeszenia Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej i Żywnościowej w Przemyślu nastąpiła w konsekwencji powstania ogólnokrajowego Związku Państwowych Gospodarstw Rolnych, którego Oddział utworzony został także w Przemyślu. 12 VI 1986 r. odbył się Zjazd Oddziału Związku Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Przemyślu. W tym samym dniu Rada Zrzeszenia podjęła uchwałę rozwiązującą Zrzeszenie Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej i Żywnościowej w Przemyślu i wyznaczającą datę zakończenia jego działalności statutowej na 31 XII 1986 r. Czynności związane z likwidacją Biura Zrzeszenia rozpoczęto od dania 1 VII 1986 r. Procedura likwidacyjna została ostatecznie zakończona w czerwcu 1987 r., po sporządzeniu całości dokumentacji bilansowej i sprawozdawczej za rok 1986. Protokoły z posiedzeń Rady Zrzeszenia i Prezydium Rady 1982-1986, sygn. 1-3; uchwały Rady Zrzeszenia 1982-1986, sygn. 4; protokoły Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli 1982-1986, sygn. 5; regulaminy tworzenia i podziału funduszu premiowego, premiowania pracowników oraz regulaminy funduszy socjalnego i mieszkaniowego 1982-1984, sygn. 6; preliminarze wpływów i wydatków Biura Zrzeszenia 1982-1986, sygn. 7; plany gospodarczo-finansowe państwowych gospodarstw rolnych woj. przemyskiego na rok 1984/85 i rok 1986/87: 1984 r., 1986 r., sygn. 8-9; sprawozdania statystyczne roczne obejmujące całokształt działalności Zrzeszenia 1982-1986 [1987], sygn. 10-14; analizy kosztów i dochodów państwowych gospodarstw rolnych woj. przemyskiego 1983-1986, sygn. 15; książka skarg i wniosków Zrzeszenia 1982 r., sygn. 16; protokoły z kontroli przeprowadzanych przez Izbę Skarbową w Przemyślu 1984-1986 [1987], sygn. 17. Zespół utworzono na podstawie uchwały podjętej na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 10.10.2007 r., z akt wydzielonych z zespołu nr 1936 Związek Państwowych Gospodarstw Rolnych Oddział w Przemyślu.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
56/1949/0/-/1 [Protokoły z posiedzeń Rady Zrzeszenia Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej i Żywnościowej w Przemyślu w z lat 19 II 1982- 31 VII 1985] 1982-1985 0
56/1949/0/-/2 [Protokół z posiedzenia Prezydium Rady Zrzeszenia Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej i Żywnościowej w Przemyślu z dnia 27 VIII 1985 r.] 1985 0
56/1949/0/-/3 [Protokoły z posiedzeń Rady Zrzeszenia Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej i Żywnościowej w Przemyślu z lat 18 IX 1985-24 IV 1986] 1985-1986 0
56/1949/0/-/4 Uchwały Rady Zrzeszenia Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej i Żywnościowej w Przemyślu 1982-1986 0
56/1949/0/-/5 [Protokoły Komisji Rewizyjnej z przeprowdzonych kontroli w latach 1982-1986] 1982-1986 0
56/1949/0/-/6 Regulaminy tworzenia i podziału funduszu premiowego, premiowania pracowników, regulaminy funduszy socjalnego i mieszkaniowego 1982-1984 0
56/1949/0/-/7 Preliminarze wpływów i wydatków Biura Zrzeszenia na lata 1982-1986/87 1982-1986 0
56/1949/0/-/8 Plany gospodarczo-finansowe na rok 1984/85 państwowych gospodarstw rolnych woj. przemyskiego 1984 0
56/1949/0/-/9 Plany gospodarczo-finansowe na rok 1986/87 państwowych gospodarstw rolnych woj. przemyskiego 1986 0
56/1949/0/-/10 Sprawozdawczość obejmująca całokształt działalności Zrzeszenia Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej i Żywnościowej w Przemyślu za rok 1982 1982-1983 0
56/1949/0/-/11 Sprawozdawczość obejmująca całokształt działalności Zrzeszenia Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej i Żywnościowej w Przemyślu za rok 1983 1983-1984 0
56/1949/0/-/12 Sprawozdawczość obejmujaca całokształt działalności Zrzeszenia Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej i Żywnościowej w Przemyślu za rok 1984 1984-1985 0
56/1949/0/-/13 Sprawozdawczość obejmujaca całokształt działalności Zrzeszenia Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej i Żywnościowej w Przemyślu za rok 1985 1985-1986 0
56/1949/0/-/14 Sprawozdawczość obejmująca całokształt działalności Zrzeszenia Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej i Żywnościowej w Przemyślu za rok 1986 1986 [1987] 0
56/1949/0/-/15 Analizy kosztów i dochodów państwowych gospodarstw rolnych woj. przemyskiego za lata 1982-1986 1983-1986 0
1 2

Amount of archival material

17

17

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.