^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga zgonów parafii Dobra]

Archiwum Państwowe w Przemyślu
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1784-1847

1784 - 1847
polski
łaciński
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - 43
księga druk rękopis
destrukt
92 - brak danych -
350x230x10 mm Tak
całkowicie P-125
MIKROFILM NR P-125; s. 92 - wpis oraz pieczęć lakowa Urzędu Cyrkularnego w Sanoku z r. 1830; wpisy prowadzono do 4 VII 1847 roku
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -