Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Stryju

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1858-1871,1877,1879-1881,1889-1917,1920-1925
- brak danych - 1858 - 1871
1877 - 1877
1879 - 1881
1889 - 1917
1920 - 1921
1924 - 1925
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Obszar działania żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Stryju w zasadzie pokrywał się z obszarem żydowskiego okręgu metrykalnego. Obejmował on miejscowości: Bereżnica, Bratkowice z Słobódką, Brygidy (lub Brigidau), Chodowice, Chromohorb, Daszawa, Dobrowlany, Dobrzany, Dołhe, Dołhołuka z Błonią, Duliby, Dzieduszyce Małe, Dzieduszyce Wielkie, Falisz, Gelsendorf z Oleksicami Nowymi, Grabowiec Stryjski, Hołobutów, Hurnie, Jaroszyce, Kawczy Kąt, Kawsko, Kłodnica, Komarów, Koniuchów, Lisiatycze, Łany Sokołowskie, Notatniki, Łubieńce, Łukawica Niżna, Łukawica Wyżna, Manasterzec, Morszyn, Nieżuchów, Pietniczany, Podhorce, Pukienicze, Oleksice Stare, Rozkurcze, Miechów, Siemiginów, Sokołów, Stańków, Stryhańce, Stryj, Strzałów, Tatarsko, Uhełna, Uhersko, Wierczany, Wola Dołhułucka, Wownia, Zawadów, Żulin. Około roku 1870 gmina stryjska liczyła 4 405 osób i miała dwie synagogi, oraz cmentarz, natomiast w 1921 roku do gminy należało 10 988 osób.
W wyniku działań wojennych we wrześniu 1939 roku, a także na mocy postanowień paktu Ribentropp-Mołotow i układu z 28 IX 1939 roku pod koniec września tegoż roku Związek Radziecki okupował 201 tys. km2 z ponad 13 mln osób z przedwojennego terytorium II Rzeczypospolitej. 18 IX 1939 roku do Stryja wkroczyły wojska niemieckie. Natomiast po ich wycofaniu się do miasta weszły 22 IX wojska sowieckie. Najprawdopodobniej wkrótce po tym doszło do nacjonalizacji majątku żydowskiej gminy wyznaniowej.
Od 20 IV 1940 roku wprowadzono w zachodnich obwodach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej rejestrację wszystkich akt stanu cywilnego przez NKWD. Obwodowe, miejskie i rejonowe biura (wydziały) i archiwa akt stanu cywilnego należało zorganizować do 15 IV 1940 roku. W zachodnich obwodach USRS akta metrykalne należało przejąć do 25 IV 1940 roku.
Od grudnia 1942 do czerwca roku 1943 roku w mieście istniało getto, w którym uwięziono ok. 15 tys. Żydów ze Stryja i okolicy. W pobliskim Lesie Chołobutowskim w listopadzie 1941 roku rozstrzelano 1 000 Żydów.
Metryki wyznaniowe to dokumenty bieżącej rejestracji statystycznej, najstarsze wśród źródeł demograficznych. Zapisy metrykalne już w XVIII wieku zaczęły uzyskiwać moc aktu prawnego (odnosiło się to do wszystkich wyznań, jednak zasady prowadzenia ksiąg najszerzej były omawiane w normatywach Kościoła katolickiego i dzięki temu rozpowszechniły się w całej Europie).
Po I rozbiorze Rzeczpospolitej austriackie władze państwowe zaczęły ingerować w czynności związane ze dokonywaniem zapisów w księgach metrykalnych. Józef II wydał patent (1784 rok), w którym nakazywał Żydom „prowadzić trojakie rejestry z przepisanymi rubrykami, z małą zmianą z powodu ich religijnego wyznania”. Ponadto przepisy zakazywały rabinom dokonywania wpisów w jidisz lub języku hebrajskim (mówiły o tym postanowienia patentu cesarskiego z 28 lipca 1787 roku oraz dekret kancelarii nadwornej z 22 października 1816 roku). Do roku 1868 żydowskie, jak również protestanckie, księgi metrykalne podlegały okresowej kontroli ze strony duchownych katolickich. Oni mieli także za zadanie uwierzytelniać treść wpisów. 10 lipca 1868 roku księgom metrykalnym żydowskim nadano moc dowodową. Ta ustawa powoływała także świeckich urzędników tzw. metrykantów.
Do ich obowiązków należało prowadzenie ksiąg metrykalnych, nadzór nad nimi i przyjmowanie petentów. Obowiązek zatrudnienia takiego urzędnika nałożono na gminy wyznaniowe na mocy rozporządzenia z 15 marca 1875 roku. Metrykanci byli powoływani przez miejscowego starostę powiatowego. Także zmiany wprowadzane w księgach wymagały akceptacji starosty. W ten sposób rabini mieli ograniczoną władzę, chociaż przepisy nie wykluczały możliwości prowadzenia przez nich ksiąg metrykalnych. W 1876 roku wprowadzono w Galicji podział na żydowskie okręgi metrykalne. Ich liczba wynosiła początkowo 261. Należy jednak zaznaczyć, że obszar okręgu metrykalnego nie pokrywał się z terenem działania gmin wyznaniowych. Z tego powodu w latach 1891-1905 w 16 rozporządzeniach starano się ostatecznie uregulować relacje między żydowskimi okręgami i gminami.
Akta stanu cywilnego (księga urodzeń, księga zaślubionych, księga zgonów), 1858-1871, 1889, sygn. 1-3; Indeksy, 1877, 1879-1881, 1894-1917, 1925, sygn. 4-15; Pisma w sprawach metrykalnych, 1899, 1925, sygn. 16. Wydzielony ze zbioru nr 154 – Izraelickie Gminy Wyznaniowe – zbiór szczątków zespołów na podstawie uchwały Komisji Metodycznej z dnia 22.12.2009 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
56/2250/0/1/1 T.V Geburts Matrikal Buch Isr. Gemeinde Stryj [Księga urodzeń Izrealickiej Gminy Wyznaniowej w Stryju] 1858-1871 167
56/2250/0/1/2 Matriken Buch der Getrauten fűr den Stryjer isr. Matriken Bezirk pro 1889 [Księga metrykalna zaślubionych Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Stryju na 1889 rok] 1889 17
56/2250/0/1/3 Sterbe Matriken den Stryjer zur Matrikenbezirk pro 1889 [Księga metrykalna zgonów 1889] 1889 63
56/2250/0/1/17 Matrikel Buche der Geboren fűr den Stryjer isr. Matriken Bezirk pro 1886 1886, 1890-1891 0
56/2250/0/1/18 Metryka urodzonych dla okręgu metrykalnego izraelickiego w Stryju za rok 1890 1890 0
56/2250/0/1/19 [Metryka urodzonych - fragmenty] 1894-1895 0
56/2250/0/1/20 [Metryka urodzonych dla okręgu metrykalnego izraelickiego w Stryju za rok 1904 - fragmenty] 1904 0
56/2250/0/1/21 [Metryka zaślubin - fragmenty] 1892 0
56/2250/0/1/22 [Metryka śmierci] 1920 0
56/2250/0/1/23 [Metryka śmierci] 1921 0
56/2250/0/1/24 [Metryka śmierci - fragment] 1924 0
56/2250/0/2/4 Index zum Matrikenbuche der Geborenen fűr den Stryjer israelitischen Matrikenbezirk 1879 [Indeks do księgi metrykalnej urodzeń Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Stryju] 1879 43
56/2250/0/2/5 Index zum Matrikenbuche der Geborenen fűr den Stryjer israelitischen Matrikenbezirk pro 1880 [Indeks do księgi metrykalnej urodzeń Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Stryju] 1880 40
56/2250/0/2/6 Index zum Matrikenbuche der Geborenen fűr den Stryjer israelitischen Matrikenbezirk pro 1881 [Indeks do księgi metrykalnej urodzeń Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Stryju] 1881 40
56/2250/0/2/7 Index zum Matrikenbuche der Getrauten fűr den Stryjer israelitischen Matrikenbezirk pro 1880 [Indeks do księgi metrykalnej małżeństw Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Stryju] 1880 15
1 2

Amount of archival material

16

16

0

0.15

0.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.