Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Kurs Nauczycielski w Radomiu

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - [1945]1956-1959
- brak danych - 1945 - 1945
1956 - 1959
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - kursy i inne polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Działalność Państwowego Kursu Nauczycielskiego w Radomiu rozpoczęła się w 1945 r. i trwała z przerwami do 1958 r. Zadaniem kursów było kształcenia nauczycieli na kursach rocznych i skróconych – 4 miesięcznych dla osób posiadających świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcacego lub innego, uprawniającego do studiów wyższych. Program kursów obejmował przedmioty ściśle pedagogiczne ze szczególnym uwzględnieniem metodyki nauczania. Po ukończeniu kursu oraz złożeniu egzaminu pisemnego i ustnego absolwent otrzymał dyplom nauczyciela szkół podstawowych.
Siedziba: Radom
W skład zespołu wchodzą:
- książka protokołów rady pedagogicznej, 1956-1957, sygn. 1
- protokoły egzaminów dojrzałości, 1957-1959, sygn. 2
- protokoły egzaminów: dyplomowych, dojrzałości, ukończenia 4 klas gimnazjum; protokoły dla kursów; dyplomy na stopień nauczycielski; zestawienia ocen; katalog i arkusze ocen; zaświadczenia o ukończeniu kursów; angaże pracowników, 1945-1959, sygn. 3-32
- brak danych -

Amount of archival material

32

32

0

0.26

0.26

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.