Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Rejonowa Kształcenia Nauczycieli przy Państwowym Liceum Pedagogicznym w Radomiu

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1947-1958
- brak danych - 1947 - 1958
- brak danych - tak
administracja specjalna - oświata polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komisje Rejonowe Kształcenia Nauczycieli zostały powołane do życia zarzadzeniem Ministra Oświaty z dnia 14.IX.1945 r. i realizowały program nauki okreslony szczegółowo okólnikiem nr 10 Ministerstwa z dnia 19.II.1946 r. - systemem studiów zaocznych. Przeznaczone były dla nauczycieli nie posiadajacych kwalifikacji pedagogicznych, a zatrudnionych w szkolnictwie podstawowym. Realizacja programu nauki odbywała się systemem zaocznym, pełny cykl nauki trwał 5 lat. Uprawnienia absolwentów komisji -jak po ukończeniu liceum pedagogicznego.
Siedziba: Radom
W skład zespołu wchodzą:
- protokoly z egzaminów maturalnych, 1948-1957, sygn. 1
- protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, 1952-1954, sygn. 2
- protokoły egzaminu dojrzałości oraz w zakresie małej matury, katalog okresowy i arkusze ocen, świadectwa dojrzałości Liceum, teczki słuchaczy /obwoluty/, zaświadczenia o ukończeniu kursów wakacyjnych, indeksy 3 osób, angaże pracowników, 1947-1958, sygn. 3-21
- brak danych -

Amount of archival material

21

21

0

0.34

0.34

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.