Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Radomiu

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1950-1957
- brak danych - 1950 - 1957
Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Radomiu tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Liceum podjęło działalność z dniem 1.X.1950 r.. Było ono zorganozowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i działało w oparciu o przepisy dekretu z dnia 29 XI 2945 r. o organizacji szkolnictwa w okresie przejściowym, W 1953 r. liceum upaństwowwiono. Likwidacja szkoły nastąpiła 28.VI.1956 r.
Siedziba: Radom
Kompetencje: przygotowanie do zawodu wychowawczyni przedszkolnej w trakcie trzyletnie nauki z ównoczesnym zdobyciem niezbędnych wiadomości z zakresu wytkształcenia ogólnego.
Teren działania: na podstawie decyzji Wydziału Oświaty PWRN w Kielcach z dnia 22 IX 1950 r. rekrutacja kandydatek odbywała się z terenu powiatu: koneckiego, opoczyńskiego, sandomierskiego z wyłączeniem rejonu Staszowa i Klimontowa, kozienickiego i miasta Radomia.
W składz zespołu wchodzą:
- protokoły Rady Pedagogicznej, 1950-1956, sygn. 1-6,
- księga zarządzeń, 1951-1956, sygn. 7
- protokoła z zebrań aktywu, 1955-1956, sygn. 8,
- korespondencja w sprawach nauczania, 1950-1956, sygn. 9-10,
-protokoły i sprawozdania z kontroli, 1951-1956, sygn. 11,
- sprawozdania finansowe, 1950-1957, sygn. 12,
- sprawy stypendiów i internatu, 1951-1956, sygn. 13,
- sprawozdania z opieki nad młodzieżą, w tym internat, 1950-1956, sygn. 14-15,
- sprawozdania z akcji społecznych, 1952-1956, sygn. 16,
- kronika Kółka Artystycznego, 1951-1956, sygn. 17,
- protokoły z zebrań rodziców, 1952-1956, sygn. 18-19
- brak danych -

Amount of archival material

19

19

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

432

0.80

1951-1956

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.