^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat aktov Graždanskago Sostoâniâ prihoda Radzanov 1873 goda

Archiwum Państwowe w Radomiu
dokumentacja aktowa 49
Duplikat akt stanu cywilnego urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Radzanów z 1873 roku
1872-1874

1872 - 1874
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
37 - brak danych -
27 cm x 43 cm Tak
całkowicie GR 593
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -