Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Inspektorat Szkolny w Radomiu

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1916-1939 [1958]
- brak danych - 1916 - 1939
1958 - 1958
- brak danych - tak
administracja specjalna - oświata polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na terenie okupacji austriackiej na mocy rozporządzenia C.i K .Wojskowego Gubernatora z 31.12.1915 powołano inspektorów szkolnych obwodowych. Obok inspektora działała rada szkolna. Organem inspektora był inspektorat szkolny. W 1920 r. Zmieniono nazwę na "Inspektor Szkolny Powiatowy. W tym okresie Inspektorem Szkolnym był ksiądz Jan Gralewski nominowany w 1918 r. na Krajowego Inspektora szkolnego. Ustawa z 4.06. 1920 r. o tymczasowym ustroju szkolnym - (podział na okręgi z kuratorami i obwody z inspektorami) W 1917 r. inspektorzy podlegali bezpośrednio Departamentowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W 1918 r. departamenty zostały przekształcone na ministerstwa.
W latach 1922-1927 inspektorat radomski należał do Okręgu Szkolnego Warszawskiego od 1927 r. do Krakowskiego od 1.10.1927 r.
Inspektorat radomski do roku 1933 obejmował swym zasięgiem teren powiatu radomskiego. W myśl rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4.07.1933 r. obwód radomski obejmował miasto Radom, powiat radomski i kozienicki. Taki stan rzeczy utrzymał się do wybuchu wojny.
akta szkół i przedszkoli prywatnych (korespondencja, koncesje, programy nauczania, wykazy uczniów, kontrole), 1931-1939, sygn. 1-32,
- zarządzenia władz nadrzędnych, 1921-1939, sygn. 33-37,
- biuro Inspektora Szkolnego, 1938, sygn. 38,
- budownictwo szkolne, 1932-1939, sygn. 39-46,
- preliminarze i plany finansowe, 1934-1937, sygn. 47-50,
- zaopatrzenie w druki, 1933-1938, sygn. 51-57,
- obchody "Święta Lasu", 1934, sygn. 58,
- dzienniki i czasopisma - prenumerata, 1933-1939, sygn. 59-65,
- dozory szkolne, 1933-1939, sygn. 66-79,
- etaty (nominacje, przeniesienia, korespondencja w tej sprawie), 1924-1939, sygn. 78-95,
- sprawy finansowe, 1936-1938, sygn. 86-104,
- gimnazja (wizytacje, baza szkolna, dojazdy do szkół), 1931-1934, sygn. 105-107,
- higiena szkolna (sta sanitarny, plany kąpieli, korespondencja), 1933-1938, sygn. 108-113,
- wyposażenie szkół, inwentaryzacje, 1925-1937, sygn. 114-120,
- konferencje rejonowe, 1933-1939, sygn. 121-125,
- podróże służbowe, 1933-1934, sygn. 126-127,
- kształcenie nauczycieli, 1933-1939, sygn. 128,
- legitymacje i ulgi kolejowe, 1933-1939, sygn. 129,
- lokalne szkolne (ewidencja, wynajem, protokoły wizytacji), 1933-1939, sygn. 130-137,
- metryki szkolne, 1934-1935, sygn. 138-139,
- sprawy personalne, 1917-1939, sygn. 140-142,
- organizacja szkół - siec szkolna (protokoły posiedzeń dozorów szkolnych, projekty sieci szkół), 1935-1938, sygn. 143-146,
- pomoc lekarska - korespondencja, 1934-1939, sygn. 146-152,
- pomoce szkolone i wyposażenie pracowni szkolnych, 1931-1938, sygn. 153-166,
- programy nauczania (okólniki, zarządzenia, instrukcje), 1934-1937, sygn. 167-170,
- przedszkola (zezwolenia na budowę, ochronki, kwalifikacje personelu), 1932-1938, sygn. 171-177,
- Rada Szkolna Powiatowa, 1932-1939, sygn. 178-182,
- radiofonizacja szkół, 1934-1939, sygn. 183-186,
- nauczanie religii, 1932-1938, sygn. 187-193,
- organizacja roku szkolnego i sprawozdania okresowe i sporadyczne z wizytacji szkół, 1933-1939, sygn. 194-204,
- składki na cele społeczne, 1930-1939, sygn. 205-212,
- statystyka, 1932-1939, sygn. 213-214,
- stypendia - legaty i zapisy, 1933-1938, sygn. 215,
- szkoły prywatne (wykazy i korespondencja), 1932-1939, sygn. 216-223,
- szkoły zawodowe i inne, 1933-1938, sygn. 224-232,
- ubezpieczenia społeczne, 1933-1939, sygn. 233-239,
- uposażenia nauczycieli, 1936-1939, sygn. 240-243,
- uroczystości szkolne, 1934-1938, sygn. 244-246,
- wychowanie fizyczne i rekreacja, 1934-1939, sygn. 247-254,
- związki i stowarzyszenia działające w szkołach, 1926-1937, sygn. 255-261,
- życie szkolne (imprezy okolicznościowe, ZHP, PCK), 1933-1937, sygn. 262-265,
- dożywianie dzieci, z rodzin patologicznych, korespondencja), 1935-1939, sygn. 266-270,
- komisje weryfikacyjne, kursy kwalifikacyjne, praktyki nauczycielskie, 1920-1939, sygn. 271-290,
- dozory szkolne i podział na obwody szkolne, 1918-1939, sygn. 291-212
Akta personalne nauczycieli 1916-1939 [1958], sygn.1-839
- brak danych -

Amount of archival material

1151

1151

0

6.00

6.00

0.00

Amount of non-archival material

- brak danych -

0.00

- brak danych -