^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 58/4/0 Gimnazjum Żeńskie w Radomiu » Series:: units without series » File/unit:: 37

О пожертвовании денег Лидией Александровой Худзинской в пoльзу бедных учениц Радомской женской гимназии и список учениц, которым выдано пособия

Archiwum Państwowe w Radomiu
dokumentacja aktowa 37
O podarowaniu pieniędzy przez Lidię Aleksandrową Chudzińską na rzecz zapomogi dla biednych uczennic Gimnazjum Żeńskiego w Radomiu i lista uczennic, które tą zapomogę przyznano
1908-1914

1908 - 1914
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 215/1/14
poszyt - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 22
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.