Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gimnazjum Żeńskie w Radomiu

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1865-1919
Radomskaâ Żenskaâ Gimnaziâ 1865 - 1919
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
1. Daty istnienia
Gimnazjum rozpoczęło działalność 19 lutego 1866 roku, na podstawie Ukazu Najwyższego Aleksandra II "O gimnazjach i progimnazjach żeńskich w Królestwie Polskim" z dnia 30 sierpnia/11 września 1864 roku. Szczegółowo funkcjonowanie gimnazjum normowała ustalała "Ustawa Gimnazjów i Progimnazjów Żeńskich w Królestwie Polskim" z dn. 5/17 stycznia 1866 roku.
W 1872 roku Aleksander II zniósł odrębność szkolnictwa polskiego i od tej chwili gimnazja podlegały przepisom ustawy o szkolnictwie rosyjskim z 30 lipca 1871 roku.
Koniec działalności Gimnazjum Żeńskiego w Radomiu przypada na lata I wojny światowej. Personel szkoły i dokumentacja ewakuowana była w lipcu 1914 roku do Smoleńska. Po powrocie kierownictwa szkoły do Radomia w styczniu 1915 roku nie udało się wznowić nauki i w kwietniu 1915 roku szkoła została ewakuowana ponownie, tym razem do miasta Penza. Gimnazjum podjęło tam działalność, do 1919 roku używając nazwy Radomskaâ Żenskaâ Gimnaziâ.
2. Siedziba: Radom
3. Status prawny: oświata, gimnazjum państwowe
4. Zadania, funkcje, dziedziny działalności: kształcenie dziewcząt
1. Organizacja szkoły: budynek (sygn. 1, 1865-18944), organizacja nauki (sygn. 3, 9, 1884-1918 ), rozporządzenia władz nadrzędnych (sygn. 2, 4-8, 10, 1887-1918),
2. Uczennice szkoły: przyjmowanie (sygn. 11, 30-33, 1915-1916), postępy w nauce (sygn. 12-13, 1915-1916)
3. Akta personalne pracowników szkoły (sygn. 14-29, 1870-1916)
4. Dokumentacja finansowa szkoły: (sygn. 34 - 47, 1885-1919)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/4/0/-/47 О составлении смета на содержане штата 1911-1919 0
58/4/0/-/46 О плате за право учения съ ученицы и освобождении отъ оной и алфавитный список учеников 1914-1918 0
58/4/0/-/45 О денежныхъ выдачахъ по специальнымъ средствамъ гимназии и депозитамъ и требовательные ведомости на выдачу жалования служащим гимназии 1914-1918 0
58/4/0/-/44 Требовательные ведомости на выдачу жалования служащим радомской женской гимназии 1914-1917 0
58/4/0/-/43 Списки на выдачу ссуд членам кассы 1915 0
58/4/0/-/42 Прошения учителей о высылке жалования не полученое ими 1915 0
58/4/0/-/41 Переписка по денежным вопросам 1914-1916 0
58/4/0/-/40 О получении заимообразно изъ строительнаго капитала среднихъ заведении Варшавскаго учебнаго округа на неотложния нужды гимназии 6000 рублей 1915 0
58/4/0/-/39 Главная Книга часть I сметныхъ расходовъ на 1915 годъ 1915 0
58/4/0/-/38 Главная Книга часть IV партикулярныхъ суммъ и залоговъ на 1914 годъ 1914 0
58/4/0/-/37 О пожертвовании денег Лидией Александровой Худзинской в пoльзу бедных учениц Радомской женской гимназии и список учениц, которым выдано пособия 1908-1914 0
58/4/0/-/36 По 3-х вычете въ строительный капиталъ среднихъ учебныхъ заведений Варш.[авского] Учебн.[ого] Округа съ платы за учени [Переписка по денежным вопросам] 1905-1917 0
58/4/0/-/35 Переписка и ведомости o выдаче пособия на воспитание детей Радомской женской гимназии 1891-1916 0
58/4/0/-/34 Проект финансовой сметы доходов и расходов специальныхъ средствъ радомской женской гимназии 1885-1918 0
58/4/0/-/33 Прошения родителей об определений детей в разные классы гимназии 1915-1916 0
1 2 3 4

Amount of archival material

47

47

0

0.80

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.