Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gimnazjum Żeńskie w Radomiu

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1865-1919
Radomskaâ Żenskaâ Gimnaziâ 1865 - 1919
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
1. Daty istnienia
Gimnazjum rozpoczęło działalność 19 lutego 1866 roku, na podstawie Ukazu Najwyższego Aleksandra II "O gimnazjach i progimnazjach żeńskich w Królestwie Polskim" z dnia 30 sierpnia/11 września 1864 roku. Szczegółowo funkcjonowanie gimnazjum normowała ustalała "Ustawa Gimnazjów i Progimnazjów Żeńskich w Królestwie Polskim" z dn. 5/17 stycznia 1866 roku.
W 1872 roku Aleksander II zniósł odrębność szkolnictwa polskiego i od tej chwili gimnazja podlegały przepisom ustawy o szkolnictwie rosyjskim z 30 lipca 1871 roku.
Koniec działalności Gimnazjum Żeńskiego w Radomiu przypada na lata I wojny światowej. Personel szkoły i dokumentacja ewakuowana była w lipcu 1914 roku do Smoleńska. Po powrocie kierownictwa szkoły do Radomia w styczniu 1915 roku nie udało się wznowić nauki i w kwietniu 1915 roku szkoła została ewakuowana ponownie, tym razem do miasta Penza. Gimnazjum podjęło tam działalność, do 1919 roku używając nazwy Radomskaâ Żenskaâ Gimnaziâ.
2. Siedziba: Radom
3. Status prawny: oświata, gimnazjum państwowe
4. Zadania, funkcje, dziedziny działalności: kształcenie dziewcząt
1. Organizacja szkoły: budynek (sygn. 1, 1865-18944), organizacja nauki (sygn. 3, 9, 1884-1918 ), rozporządzenia władz nadrzędnych (sygn. 2, 4-8, 10, 1887-1918),
2. Uczennice szkoły: przyjmowanie (sygn. 11, 30-33, 1915-1916), postępy w nauce (sygn. 12-13, 1915-1916)
3. Akta personalne pracowników szkoły (sygn. 14-29, 1870-1916)
4. Dokumentacja finansowa szkoły: (sygn. 34 - 47, 1885-1919)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/4/0/-/19 O службе учительницы приготовительнаго класса Евгени Ниловны Головиной 1914-1916 0
58/4/0/-/5 съ циркулярными распоряжениями 1914-1916 0
58/4/0/-/17 O cлужащихъ изъ платы по найму [переписка о назначении на должность учителей и учительниц в гимназию] 1914-1916 0
58/4/0/-/8 Циркулярные распоряжения департамента государственного казначейства и список служащих радомской гимназий 1914-1915 0
58/4/0/-/4 Cъ законодательными разпоряжениями о правахъ учительской службы и относящимся къ сему распоряжениями 1914-1915 0
58/4/0/-/38 Главная Книга часть IV партикулярныхъ суммъ и залоговъ на 1914 годъ 1914 0
58/4/0/-/31 Прошения родителей об пoступ. определений учеников в разные класса гимназии 1913-1918 0
58/4/0/-/23 Личное дело о службе классной дамы Татьяны Ивановны Моисеевой 1913-1915 0
58/4/0/-/24 Формулярный список о службе классной дамы радомской женской гимназии Евгении Павловны Шаравской 1913 0
58/4/0/-/27 Формулярный список о службе коллежскаво ассесора Воинова Михаила Дмитриевича 1913 0
58/4/0/-/20 O службе классной дамы Евгении Антоновны Купицкой 1912-1915 0
58/4/0/-/26 Формулярный список о службе помощника бухгалтера Сигизмунда Осиповича Контрима и присяжнаво счётчика Ново-Александрийскаго Казначейства, отставного рядового Войцеха Петрова Цепелевскаго 1912-1913 0
58/4/0/-/47 О составлении смета на содержане штата 1911-1919 0
58/4/0/-/28 O службе штатнаго учителя физико-математическихъ предметовъ Сергея Дмитриевича Вырскаго 1911-1915 0
58/4/0/-/13 Экзаменационая ведомость учеников по разным предметам 4-го класса [1910-1915] 0
1 2 3 4

Amount of archival material

47

47

0

0.80

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.