^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat aktov Graždanskago Sostoâniâ nehrestiânskago ispovedaniâ Novomâstskogo Božničnago Okruga Ravskago uezda za god 1888

Archiwum Państwowe w Radomiu
dokumentacja aktowa 10
Duplikat akt stanu cywilnego wyznania niechrześcijańskiego Okręgu Bózniczego Nowe Miasto z 1888 roku
1887-1889

1887 - 1889
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
41 - brak danych -
20 cm x 31 cm Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -