Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Seminarium Nauczycielskie Męskie w Radomiu

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1919-1936
- brak danych - 1919 - 1936
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
1. Daty istnienia
Seminarium Nauczycielskie Męskie w Radomiu rozpoczęło działalność 1sierpnia 1919 roku na skutek przekształcenia istniejącego Seminarium Nauczycielskiego Koedukacyjnego w Radomiu w placówkę państwową
Przestało istnieć na podstawie Ustawy o ustroju szkolnictwa z 11 marca 1932 roku, przewidujacej stopniową likwidację seminariów nauczycielskich. Ostatni rocznik opuścił szkołę w 1936 roku.
2. Siedziba: Radom
3. Status prawny: oświata
4. Zadania, funkcje, dziedziny działalności: kształcenie nauczycieli szkół publicznych
katalogi ocen, protokóły egzaminów, świadectwa maturalne, dokumenty uczniów sygn. 66 vacat (opisana prawidłowo pod sygn. 68)

Amount of archival material

75

75

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.