Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum rodziny Wasilewskich

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
- brak danych - 1768-1913
- brak danych - 1768 - 1913
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
Rodzina Wasilewskich swoje korzenie wywodziła od Arkadiusza Wasilewskiego, herbu Drzewica, żyjącego w okresie późnego średniowiecza. Jednym z potomków wspomnianego protoplasty był Aleksander Wasilewski łowczy Chęciński, właściciel dóbr Rębieczyce i Wygnanów, żyjący na przełomie XVIII i XIX w. , który żonaty z Zofią Szczepkowską z domu Gordon miał czterech synów i dwie córki. Rodzina poprzez związki małżeńskie została spokrewniona z wieloma rodzinami z terenu Małopolski. Jeden np. z synów Aleksandra- Stanisław Wasilewski, właściciel Kiełczyny i Ulanowic, żonaty z Teklą z Janiszewskich Malczewską miał syna Ignacego, który poprzez małżeństwo z Marianną Wyrzykowską wszedł w posiadanie dóbr w Pstrągowej, a także Markuszowej i części Dobrzechowa . Majątek ten odziedziczył syn Teofil, żonaty z Karoliną Nitsche, córką Karola i Walerii Wojciechowskiej zamieszkałych w Nowej Wsi . Ich syn Stanisław brat Walerii z Wasilewskich Jędrzejowiczowej i Ludwiki Wiktorowej przed I wojną światową zaciągnął pożyczkę w Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie, obciążając hipotekę dóbr Markuszowic i Tułkowic, na którą wyraziła zgodę siostra Waleria Jędrzejowiczowa .
Rodzina Wasilewskich więc przybywszy z Kongresówki w okresie zaborów osiedliła się w okolicach Strzyżowa, a jej członkowie spokrewnieni z wieloma rodzinami ziemiańskimi i inteligenckimi na trwale związali się z historią regionu.
[autor mgr Zofia Szulc]
Akta dotyczą głównie spraw finansowych (rachunki, korespondencja w sprawach finansowych, rozliczenia), majątkowych typu wypisy z akt sądowych i notarialnych, inwentarz dóbr, akta sprzedaży-kupna oraz korespondencja i zaproszenia, wizytówki. akta zinwentaryzowano podczas skontrum 1995/96 r. - 15 j.a.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
59/1031/0/-/1 Akta majątkowe - umowy, kontrakty, opisy gruntów, inwentarze [1768...1838] 1768-1838 68
59/1031/0/-/2 Akta majątkowe - kontrakty, oświadczenia, umowy [1840...1904] 1840-1904 133
59/1031/0/-/3 Dekrety i postanowienia sądu szlacheckiego w Tarnowie [1794...1853] 1794-1853 63
59/1031/0/-/4 Tabela płatnicza podatku gruntowego na rok 1824 - obwód Markuszowa 1824 7
59/1031/0/-/5 Rachunek kasy obwodu podatkowego Pstrągowa z opłaconych podatków za rok 1824 1825 7
59/1031/0/-/6 Pierwszy rachunek kuratelnej administracji [...] kuranda Juliana Henryka Wincentego [...] Rzuchowskiego od dnia 6 lutego 1824 do dnia 24 czerwca 1825 roku przez Ignacego Wasilewskiego kuratora i administratora zrobiony 1825 11
59/1031/0/-/7 Rachunek administracji kuranda Wincentego Juliana Henryka Rzuchowskiego przez Ignacego Wasilewskiego administratora za okres od 24 czerwca 1829 do 24 czerwca 1830 roku zrobiony 1830 12
59/1031/0/-/8 Testament Zofii Zawadzkiej. 1802 7
59/1031/0/-/9 Akta spadkowe po Karolu Nitsche 1860-1864 16
59/1031/0/-/10 Akta spadkowe po Karolinie z Nitschów :1° Wasilewskiej, 2° Pawlikowskiej 1889-1891 18
59/1031/0/-/11 Oszacowanie wartości majątku Czudca oraz Zaborowa , Nowejwsi, Wyżnego i Piekarówki 1892 42
59/1031/0/-/12 Akta finansowe - kwity, rachunki, pokwitowania [1825...1888] 1825-1888 53
59/1031/0/-/13 Korespondencja dotycząca spraw gospodarczych [1817...1913] 1817-1913 67
59/1031/0/-/14 Materiały dotyczące genealogii rodów: Gordonów, Szczepkowskich, Pietruskich, Wasilewskich XVIII -XIX wiek 1805 56
59/1031/0/-/15 Akta osobiste - zaproszenia, recepty, wizytówki, świadectwa [1860...1907] 1860-1907 54
1 2

Amount of archival material

16

15

0

0.17

0.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -