^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń parafii Chorzelów: Chorzelów 1786 - 1790; Chrząstów i Chrząstówek 1785 - 1790; Malinie 1785 - 1792 Trześń i Wólka 1785 - 1792; Tuszów - 1785 - 1791; Jaślany 1785 - 1792; Grochowe, Hyki Dębiaki 1785 - 1792

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1785-1792

1785 - 1792
polski
- brak danych -
- brak danych - 71
luzy rękopis
dobry
97 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -