Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rzeszowie

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
- brak danych - 1854-1947
- brak danych - 1854 - 1947
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
spis roboczy No - brak danych -
16 Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
59/1132/0/-/1 Księga zgonów - Ruska Wieś, parafia Rzeszów 1854-1897 108
59/1132/0/-/2 Księga małżeństw Rzeszów 1857-1903 104
59/1132/0/-/3 Księga urodzeń Rzeszów z dzielnicami Pobitno, Ruska Wieś, Staroniwa, Wilkowyja, Załęże 1890-1891 42
59/1132/0/-/4 Księga chrztów Ruska Wieś 1879-1903; Księga osób, które przeszły na wyznanie rzymsko - katolickie 1912-1947 1879-1903, 1912-1914, 1919-1924, 1927-1928 190
59/1132/0/-/5 Księga urodzeń Rzeszów, Pobitno, Ruska Wieś, Staroniwa, Wilkowyje, Załęże 1901-1904 275
59/1132/0/-/6 Księga zgonów (wtóropisy) Rzeszów 1890-1895 530
59/1132/0/-/7 Księga urodzeń Rzeszów 1889-1907 0
59/1132/0/-/8 Księga urodzeń Rzeszów z dz[ielnicami]: Wilkowyja, Załęże, Pobitno, Staroniwa [Zwięczyca] 1905-1909 0
59/1132/0/-/9 Księga urodzeń - rzymsko - katolicka, dotyczy Zwięczycy 1889-1910 0
59/1132/0/-/10 Księga urodzeń parafia rzymskokatolicka: Rzeszów oraz Staroniwa, Pobitno, Załęże, Wilkowyja, Zwięczyca 1909-1911 0
59/1132/0/-/11 Księga zgonów parafia rzymskokatolicka Rzeszów 1875-1912 0
59/1132/0/-/12 Księga urodzeń parafia rzymsko - katolicka Rzeszów oraz Staroniwa, Zwięczyca, Załęże, Pobitno, Wilkowyja 1912-1913 0
59/1132/0/-/13 Księga Zgonów Parafia Rzymskokatolicka Rzeszów oraz Pobitno, Staroniwa, Wilkowyja, Załęże, Zwięczyca 1911-1921 0
59/1132/0/-/14 Księga Zgonów Parafia Rzymskokatolicka Rzeszów oraz Pobitno, Staroniwa, Wilkowyja, Załęże, Zwięczyca 1922-1933 0
59/1132/0/-/15 Księga Małżeństw Parafia Rzymskokatolicka Rzeszów oraz Pobitno, Staroniwa, Wilkowyja, Załęże, Zwięczyca 1889-1901, 1905-1910, 1913-1917 0
1 2

Amount of archival material

17

0

0

0.56

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -