Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Woli Zarczyckiej

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
- brak danych - 1905-1911 [ok.1945-1990]
- brak danych - 1905 - 1911
1945 - 1990
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
spis roboczy No - brak danych -
16 Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - sygn. 1-4 - odpisy z lat ok. 1945-1990

Amount of archival material

5

0

0

0.12

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -