Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. Grupa Pekao S.A. Oddział w Łańcucie

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
- brak danych - 1989-1998[1999]
- brak danych - 1989 - 1998
1999 - 1999
- brak danych - tak
instytucje finansowe - banki polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Przekształcenie polskiego systemu bankowego rozpoczęło się pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. 31 stycznia 1989 roku Sejm uchwalił nowe Prawo bankowe i ustawę o Narodowym Banku Polskim.
Jeszcze wcześniej, bo w 1988 r. podjęto decyzję o wydzieleniu z NBP czynności związanych z bankową obsługą klientów (początkowo przede wszystkim przedsiębiorstw państwowych). 1 lutego 1989 roku z Narodowego Banku Polskiego wydzieliło się 9 państwowych banków komercyjnych, które przejęły od NBP prowadzenie działalności depozytowo-kredytowej. Były to banki państwowe, które następnie w 1991 r stały się spółkami Skarbu Państwa. Jednym z nich był Bank Depozytowo - Kredytowy w Lublinie. Bank ten przejął oddziały i filie Narodowego Banku Państwowego na terenie wschodniej i południowo-wschodniej Polski i na nich oparł swoją strukturę.
Początkowo Oddział nosił nazwę Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. Oddział
w Łańcucie i realizował działania z zakresu działalności operacyjnej. Oddział powołany był do inicjowania, organizowania i nadzorowania działalności filii wchodzących w skład Oddziału. Podlegał bezpośrednio II Oddziałowi w Rzeszowie – Oddziałowi Regionalnemu. Na jego czele stał Dyrektor, który kierował Oddziałem i koordynował działalność jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Oddziału. Dyrektor Oddziału wykonywał swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych Oddziału. Wewnętrzna organizacja Oddziału zmieniała się dość często.
W 1996 roku przedstawiała się następująco:
· Zespół Obsługi Podmiotów Gospodarczych i Ludności
· Stanowisko ds.. Restrukturyzacji i Windykacji
· Wydział Operacyjno-Rachunkowy
o Sekcja Rachunkowości
· Zespół Organizacyjno-Administracyjny
Pod koniec 1996 roku decyzją Rządu Rzeczpospolitej Polskiej została utworzona Grupa Bankowa Pekao S.A., w skład której, obok Banku Pekao S.A., weszły jako banki zależne – trzy banki komercyjne: Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie, Pomorski Bank Kredytowy S.A. w Szczecinie i Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi.
W związku z tą zmianą nazwa Oddziału zmieniła się na: Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. Grupa Pekao S.A. Oddział w Łańcucie.
Kres samodzielności Banku Depozytowo-Kredytowego S.A. Grupa Pekao S.A. stanowi data 1 stycznia 1999 roku, kiedy to cztery banki połączyły się w jeden uniwersalny bank pod wspólną nazwą Bank Pekao S.A. Również w tym czasie Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. Grupa Pekao S.A. Oddział w Łańcucie przestał istnieć i na jego miejscu powstał: Bank Pekao S.A. Oddział w Łańcucie.
Akta Banku Depozytowo-Kredytowego S.A. Grupa Pekao S.A. Oddział w Łańcucie stanowią źródło do badania dziejów bankowości w regionie południowo-wschodniej Polski. W skład zespołu wchodzą akta: planowania i sprawozdawczości (bilanse roczne), działalności kredytowej (plany techniczno-ekonomiczne kredytowanych jednostek). - brak danych -

Amount of archival material

14

14

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.