^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga zgonów - Kamionka

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
dokumentacja aktowa 3
- brak danych -
1866-1910

1866 - 1910
łaciński
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
97 - brak danych -
inny Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -