^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń - Kamień

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1890-1897

1890 - 1897
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - 94
- brak danych - Tak
całkowicie P-10088
- brak danych -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Jeżowe -
Kamień -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

księga urodzeń -

Javascript support needed to browse indexes