^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń - Kamień

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
dokumentacja aktowa 2
- brak danych -
1897-1902

1897 - 1902
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - 100
- brak danych - Tak
całkowicie P-10089
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Jeżowe -
Kamień -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

księga urodzeń -

Javascript support needed to browse indexes