Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Inspektorat Szkolny w Rzeszowie

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja specjalna - oświata polski
16 Yes - brak danych -
inwentarz książkowy No - brak danych -
Działalność Inspektoratu Szkolnego w Rzeszowie opierała się na zarządzeniach z 1933 r. oraz Zarządzeniu Ministra Oświaty z 1946 r. Do zadań Inspektoratu należało organizowanie szkolnictwa powszechnego i opieki nad dzieckiem. Akta zachowały się od 1945 roku w stanie szczątkowym. Inspektorat został zlikwidowany w 1950 roku.
[autor mgr Maria Woźniak]
1. Dział Ogólno - Administracyjny; lata 1945 - 1950, sygn. 1 - 4 - Sprawozdania z działalności inspektoratu za lata 1945/46, wykazy nauczycieli wyjeżdżających na Ziemie Zachodnie, okólniki i zarządzenia własne. 2. Dział Szkolnictwa Powszechnego; lata 1945 - 1950, sygn. 5 - 8 - Zestawienia zbiorcze projektów organizacji szkół powszechnych 1948 - 1950, wykazy zbiorcze szkół. 3. Dział Opieki nad Dzieckiem; lata 1946 - 1950, sygn. 9 - 11 - Sprawozdania statystyczne z działalności przedszkoli i wizytacji w przedszkolach. 4. Dział Finansowy; lata 1947 - 1950, sygn. 12 - 13 - Plan inwestycyjny 3-letni i 6-letni w zakresie budownictwa szkolnego, wykonanie budżetu za rok 1949; Sygn. 14, lata 1946-1947 - zestawienie projektów organizacji szkół powszechnych. - brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
59/3/0/1/1 Okólniki i zarządzania własne 1946-1950 0
59/3/0/1/2 Sprawozdania z działalności Inspektoratu Szkolnego z roku szkolnego 1945/46 1946 0
59/3/0/1/3 Nauczyciele wysiedleni na ziemie zachodnie - wykazy Inspektoratu 1945 0
59/3/0/1/4 Zatrudnienie nauczycieli - zawiadomienia o przyznaniu etatów 1946-1949 0
59/3/0/2/5 Wykazy zbiorcze szkół powszechnych powiatu rzeszowskiego w roku szkolnym 1945/46, 1950/51 1945-1950 0
59/3/0/2/6 Sprawozdania z przeprowadzonej wizytacji szkół powszechnych w roku 1945, 1948 i 1949 1945-1949 0
59/3/0/2/7 Projekty organizacji szkół powszechnych-zestawienia zbiorcze na rok szkolny 1948/1949 do 1950/1951 1948-1950 0
59/3/0/2/8 Wyposażenie szkół powszechnych na terenie Rzeszowa-zestawienie jednostkowe 1948-1948 0
59/3/0/3/9 Karty ewidencyjne przedszkoli na terenie Rzeszowa 1947-1950 0
59/3/0/3/10 Formularze sprawozdawczo-statystyczne poszczególnych przedszkoli na terenie Rzeszowa w roku szkolnym 1945/1946 i 1949/1950 1946-1949 0
59/3/0/3/11 Sprawozdania z przeprowadzonych wizytacji w przedszkolach w roku 1948 i 1949 1948-1949 0
59/3/0/4/12 Plany inwestycyjne w zakresie budownictwa szkolnego 3-letnie i 6-letnie na lata 1947-1949 oraz na lata 1950-1955 1947-1950 0
59/3/0/4/13 Wykonanie budżetu oświatowego za 1949 rok - meldunek oraz plan gospodarczy na rok 1950 w zakresie szkolenia i nauki 1949-1949 0
59/3/0/4/14 Zestawienie z projektów organizacji publicznych szkół powszechnych w obwodzie szkolnym rzeszowskim 1946-1947 0

Amount of archival material

14

13

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.