Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum dra Henryka Węglowskiego (1894-1942; legionista, społecznik)

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
- brak danych - 1915-1938
- brak danych - 1915 - 1938
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
niemiecki
inwentarz książkowy No - brak danych -
16 Yes - brak danych -
Henryk Węglowski był legionistą - żołnierzem Wojska Polskiego, lekarzem, społecznikiem. Urodził się w 1894 roku w Rzeszowie. Od 1913 roku był uczniem Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego i należał do Drużyny Strzeleckiej. W 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich i przydzielony został do 2 pułku piechoty 7 kompanii. W czerwcu 1915 roku znalazł się w 4 pułku 9 kompanii Legionów. W czasie I wojny światowej pełnił przez cały czas służbę na froncie. Po kryzysie przysięgowym przeszedł do armii austriackiej. Po rozpadzie monarchii austro - węgierskiej wstąpił do Wojska Polskiego i został przydzielony do Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej. Jako dowódca 4 kompanii brał udział w walkach o Śląsk. W 1921 roku został zwolniony z wojska w stopniu porucznika rezerwy i rozpoczął studia na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po otrzymaniu w 1925 roku dyplomu powrócił do Rzeszowa. Podjął pracę zawodową i jednocześnie udzielał się spoleczn9e w takich organizacjach jak: Związek Legionistów Polskich (II wiceprzewodniczący), przewodniczący Związku Strzeleckiego, radny do Rady Miejskiej z Radzieckiego Klubu Gospodarczego BBWRu. Za działalność niepodległościową i pracę społeczna został odznaczony Krzyżem Niepodległości i dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi. Podczas okupacji hitlerowskiej został 14 września 1941 roku uwięziony i wywieziony do obozu w Dachau, gdzie zmarł w 1942 roku. Zachowane akt dotyczą głownie Legionów. Podzielono je na następujące grupy rzeczowe: 1. Dokumenty komendy Legionów; 2. Dokumenty II Brygady Legionów; 3. Dokumenty dotyczące 4 pułku piechoty Legionów; 4. Wycinki prasowe dotyczące sytuacji politycznej; 5. Prace dydaktyczne Marii Węglowskiej. - brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
59/523/0/-/1 /Dr Henryk Węglowski/ - Materiały do dziejów 4 pułku piechoty Legionów Polskich - odpisy dokumentów Komendy Legionów 1916-1917 271
59/523/0/-/2 /Dr Henryk Węglowski/ - Materiały do dziejów 4 pułku piechoty Legionów Polskich - odpisy dokumentów Komendy II Brygady Legionów Polskich 1917-1917 246
59/523/0/-/3 /Dr Henryk Węglowski/ - Materiały do dziejów 4 pułku piechoty Legionów Polskich - odpisy dokumentów 4bpułku piechoty - /5.X.1916-31.I.1917/ 1916-1917 318
59/523/0/-/4 /Dr Henryk Węglowski/ - Materiały do dziejów 4 pułku piechoty Legionów Polskich - odpisy dokumentów 4 pułku piechoty - /5.X.1917-30.IV.1917/ 1917-1917 294
59/523/0/-/5 /Dr Henryk Węglowski/ - Materiały do dziejów 4 pułku piechoty Legionów Polskich - odpisy dokumentów 4 pułku piechoty - /1.VII.1917-16.XI.1917 1917-1917 157
59/523/0/-/6 /Dr Henryk Węglowski/ - Materiały do dziejów 4 pułku piechoty Legionów Polskich - szkice i mapy oraz plakaty i zaproszenia na imprezy/ 1916-1917 30
59/523/0/-/7 /Dr Henryk Węglowski/ - Materiały do dziejów 4 pułku piechoty Legionów Polskich - odpisy dokumentów innych jednostek Legionów 1915-1917 52
59/523/0/-/8 /Dr Henryk Węglowski/ - Materiały do dziejów 4 pułku piechoty Legionów Polskich - materiały prasowe - /wycinki i odpisy/ 1916-1917 195
59/523/0/-/9 /Dr Henryk Węglowski/ - Materiały do dziejów 4 pułku piechoty Legionów Polskich - materiały prasowe - /wycinki i odpisy/ 1917-1917 157
59/523/0/-/10 /Dr Henryk Węglowski/ - Materiały do dziejów 4 pułku piechoty Legionów Polskich - materiały prasowe - /wycinki i odpisy/ 1917-1917 135
59/523/0/-/11 /Dr Henryk Węglowski/ - Stanisław Trella, wspomnienia sierżanta 4 pułku piechoty Legionów Polskich - /kryzys przysięgowy/ 1916-1917 90
59/523/0/-/12 /Odezwy, materiały do dziejów 4 pułku piechoty Legionów Polskich - dokumenty i odpisy dokumentów 1915-1918 27
59/523/0/-/13 Maria Węglowska - "Środowisko w planie pracy wychowawczo - dydaktycznej szkoły powszechnej", "Środowisko w nauce języka polskiego i historii" - 29.X.1938 rok 1938-1938 22

Amount of archival material

13

13

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -