Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Rodziny Arvayów w Rzeszowie

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
- brak danych - 1883-1935
- brak danych - 1883 - 1935
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - polski
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - skontrum 1995/96 r. - brak 2 j.a. - sygn. 11, 16
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
59/524/0/-/1 [Rękopisy] opowiadania - tłumaczenia z niemieckiego. 1888-1931 103
59/524/0/-/2 [Rękopisy] Korespondencja z Francensbadu 1901 - 1095 1901-1915 123
59/524/0/-/3 Z letnich wrażeń 1909-1910-1911 /1912/ - rękopisy 1909-1912 102
59/524/0/-/4 [Rękopisy] W zaduszki 1915 1915-1918 27
59/524/0/-/5 Księga kasowa drukarni Edwarda Arvaya w Rzeszowie (30.10.1919-30.12.1922) Klementyna Arvayowa - księga wydatków (14.08.1928-4.01.1935) 1919-1935 171
59/524/0/-/6 Materiały i notatki 1883-1927 129
59/524/0/-/7 Przedstawienia amatorskie na dochód dla biednych dzieci (3.12.1893-10.12.1899) 1893-1899 136
59/524/0/-/8 Działalność patriotyczna 1893-1927 104
59/524/0/-/9 Działalność w stowarzyszeniach religijnych - Sodalicja Mariańska Pań III Zakonu św. Franciszka 1898-1931 58
59/524/0/-/10 Działalność Patriotyczna: korespondencja z legionistami, historia Schroniska dla Legionistów - rękopisy referatu, spis Legionistów, którzy w jakichkolwiek sposób z opieki Schroniska lub prywatnie mojej korzystali (29.09.1915-15.04.1919) 1915-1919 128
59/524/0/-/11 Pamiętnik Schroniska Legionistów w Rzeszowie 1915-1918 0
59/524/0/-/12 Książka kasowa dla Legionistów w Rzeszowie (Nr I) 1915-1915 17
59/524/0/-/13 Książka kasowa dla Legionistów w Rzeszowie (Nr II) 1916-1917 88
59/524/0/-/14 Książka kasowa dla Legionistów w Rzeszowie (Nr III) 1917-1922 52
59/524/0/-/15 Książka pokwitowania Schroniska Legionistów 1916-1916 111
1 2

Amount of archival material

17

0

0

0.23

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -