Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Franciszka Ślusarczyka

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
- brak danych - 1914-1938
- brak danych - 1914 - 1938
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Franciszek Ślusarczyk urodził się 16 sierpnia 1895 r. w Krakowie. Wychowywał się w przybranej rodzinie w Rzeszowie i tutaj uczył się w seminarium nauczycielskim. W sierpniu 1914 r. jako członek Związku Strzeleckiego wstąpił do Legionów i został skierowany na front. W 1915 r. trafił do szpitala z powodu choroby płuc i w 1916 r. został zwolniony z wojska . Po powrocie do Rzeszowa pracował społecznie w Delegaturze Departamentu Wojskowego NKN [Naczelny Komitet Narodowy] prowadząc kancelarię i organizując werbunek do wojska. W 1918 r. został nauczycielem, a w latach 1919 – 1920 prowadził kancelarie Organizacji Obrony Narodowej i Powiatowego Komitetu Obrony Państwa w Rzeszowie. W okresie międzywojennym był redaktorem „ Ziemi Rzeszowskiej”, dyrektorem Komunalnej Kasy Oszczędności oraz członkiem Rady Nadzorczej Drukarni Udziałowej, a w 1938 r. został jej właścicielem. W tym czasie pełnił także funkcje wiceprezydentem miasta. W okresie okupacji niemieckiej jako żołnierz AK [Armia Krajowa] w swojej drukarni drukował wiele materiałów dla tej organizacji. 6 sierpnia 1944 r. został prezydentem Rzeszowa, a w roku następnym objął funkcje prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa Demokratycznego. W 1948 r. po umocnieniu się rządzącej lewicy został odsunięty od władzy i wrócił do drukarni. Upaństwowienie drukarni w 1949 r. było powodem opuszczenia Rzeszowa. Ślusarczyk wyjechał do Krakowa do rodziny. Zmarł 17 marca 1963 r. i został pochowany na cmentarzu Rakowickim.
[na podstawie wstępu do inwentarza oprac. D. Olszanecka, Rzeszów 2016]
Dokumentacja Powiatowego Komisarza Wojskowego w Rzeszowie i Delegatury Departamentu Wojskowego NKN [Naczelny Komitet Narodowy], lata 1914-1919, sygn. 1, 7-9, 13; Dokumentacja Organizacji Obrony Narodowej w Rzeszowie, lata 1918-1921, sygn. 2-6; Dokumentacja Gwardii Obywatelskiej, 1920, sygn. 10; Korespondencja Franciszka Ślusarczyka, 1938 r., sygn. 11; Korespondencja prywatna żołnierzy, dokumenty osobiste różnych osób, karty zaopatrzenia, akta różne, lata. 1914-1918, sygn. 14; Rozkazy, lata 1917-1919, sygn. 15-16. skontrum 1995/96 r. - odnaleziono i zewidencjonowano 3 j.a., 1 j.a. o sygn. 11 wyłączono do zespołu 59/515
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
59/526/0/-/1 Akta Powiatowego Komisarza Wojskowego w Rzeszowie (10.VIII.1914 - 12.IX.1914). Akta Delegatury Departamentu Wojskowego NKN w Rzeszowie (07.IX.1915 - 20.XII.1916). 1914-1916 315
59/526/0/-/2 Książka protokołów z posiedzeń Wydziału Organizacji Obrony Narodowej w Rzeszowie. 1918-1919 40
59/526/0/-/3 Księga protokołów z posiedzeń Organizacji Obrony Narodowej w Rzeszowie. 1919-1920 29
59/526/0/-/4 Akta Organizacji Obrony Narodowej w Rzeszowie. 1918-1921 29
59/526/0/-/5 Organizacja Obrony Narodowej. Książka służbowa Straży Narodowej w Rzeszowie. 1918-1919 41
59/526/0/-/6 Organizacja Obrony Narodowej. Książka służbowa Straży Narodowej w Rzeszowie. 1918-1919 60
59/526/0/-/7 Delegatura Departamentu Wojskowego N.K.W. Rzeszów (album superarbitrowanych Legionistów). 1914-1938 27
59/526/0/-/8 Akta Delegatury Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego w Rzeszowie. 1917-1918 260
59/526/0/-/9 Akta Delegatury Departamentu Wojskowego Narodowego Komitetu w Rzeszowie - kwity, listy, składki. 1915-1918 314
59/526/0/-/10 Książka służbowa Gwardii Obywatelskiej w Rzeszowie. 1920-1920 51
59/526/0/-/11 List Adama Świechowicza do Franciszka Ślusarczyka. 1938-1938 7
59/526/0/-/12 Antoni Żuliński - wspomnienia Delegata Departamentu Wojskowego N.K.N. Rzeszów w latach 1915 - 1918. 1929-1929 22
59/526/0/-/13 Dziennik podawczy Delegatury Naczelnego Komitetu Narodowego w Rzeszowie. 1917-1918 39
59/526/0/-/14 Korespondencja prywatna żołnierzy, akta osobiste różnych osób, karty zaopatrzenia, akta różne, rozkazy. 1914-1918 72
59/526/0/-/15 Rozkazy. 1917-1917 7
1 2

Amount of archival material

16

16

0

0.15

0.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -