Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kasa Stefczyka w Witkowicach powiat Ropczyce

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
- brak danych - 1927-1950 [1952-1953]
- brak danych - 1927 - 1950
1952 - 1953
- brak danych - tak
instytucje finansowe - kasy pożyczkowe, zapomogowe polski
inwentarz książkowy No - brak danych -
16 Yes - brak danych -
Kasy Stefczyka były tworzone na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 1873 r. (Dz. u. p. Nr 70) jako spółki z nieograniczona poręką. Celem spółki była poprawa bytu członków pod względem moralnym i materialnym poprzez dostarczenie środków pieniężnych potrzebnych w gospodarstwie, stworzenie sposobności do lokowania oszczędności na procent, popierania zakładania stowarzyszeń. Działalnością spółki kierowali: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie. Na mocy ustawy o spółdzielczości z dnia 29 października 1920 r. (Dz. U. 1920 nr 111 poz. 733) zmieniono nazwy spółek na Kasy Stefczyka oraz ich organizację. Zostały również ponownie zarejestrowane w sadach okręgowych. Patronat Spółdzielni Rolniczych we Lwowie koordynujący działalność kas, opracował nowy ramowy statut, który był zatwierdzany przez walne zgromadzenia kas. Statut określał działalność następujących organów: Dyrekcji zwanej też Zarządem, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia. Podczas II wojny światowej kasy prowadziły swą działalność w ograniczonym zakresie. Po wyzwoleniu, z powodu dużych trudności finansowych wznowiły swą działalność dopiero w 1946 roku. Na mocy dekretu z 25 października 1948 r. (Dz. U. 1948 nr 52 poz. 412) została przeprowadzona reforma bankowa, która objęła również Kasy Stefczyka. Zostały one przekształcone w gminne kasy spółdzielcze. Uchwały walnych zgromadzeń podejmowane były w tej sprawie dopiero w 1949 roku, tak że kasy działały do 1950 roku.
[na podstawie wstępu do inwentarza oprac. D. Olszanecka, Rzeszów 2016]
Statut Kasy, rejestracja Kasy, korespondencja dot. Spraw organizacyjnych; lata 1927 - 1943, sygn. 1 - 3; Sprawozdania z działalności; lata 1942 - 1948, sygn. 4 - 5; Protokoły z posiedzeń Zarządu; lata 1927 - 1943, sygn. 6 - 7; Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej; lata 1927 - 1946, sygn. 8; Protokoły z rewizji Kasy; lata 1941 - 1946, sygn. 9 - 10; Księga pożyczek; lata 1932, 1935, sygn. 11 - 12; Księga wkładów oszczędnościowych; lata 1933 - 1952, sygn. 13 - 14; Księga udziałów; lata 1927 - 1943, sygn. 15 - 16; Księgi kasowe, lokat, rachunki; lata 1936 - 1949, sygn. 17 - 22. Akta zinwentaryzowane, lata 1935-1946, sygn. 23 - walne zebrania członków Kasy. - brak danych -

Amount of archival material

23

22

0

0.31

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.