Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Czudcu

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
- brak danych - 1922-1942
- brak danych - 1922 - 1942
Izraelicka Gmina Wyznaniowa w Czudcu tak
instytucje wyznaniowe - - polski
niemiecki
inwentarz książkowy No - brak danych -
16 Yes - brak danych -
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Czudcu działała na podstawie dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. "o zmianach w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na terenie byłego Królestwa Kongresowego" (Dz. Pr. P. P. 1919 nr 14 poz. 175) oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. "o uporządkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem województw: poznańskiego, pomorskiego i śląskiego" (Dz. U. 1927 nr 91 poz. 818). Gmina miała zapewnić swoim członkom możliwość zaspokojenia ich potrzeb religijnych. Władzę w Gminie do 1928 roku sprawowała Rada, a w latach 1928–1939 Zarząd Gminy. Nadzór na Gmina wyznaniową Żydowska sprawowały władze powiatowe administracji ogólnej I instancji. Na początku okupacji władzę w Gminie Żydowskiej sprawował nadal Zarząd Gminy. Na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dnia 27 listopada 1939 r. zlikwidowano Zarząd Gminny, a w jego miejsce ustanowiono Radę Żydowską (Judenrat). Rada poza prowadzeniem spraw administracyjnych i wykonywaniem zarządzeń Starosty, zajmowała się organizowaniem pomocy materialnej dla wysiedlonych Żydów, opieką nad dziećmi oraz wyznaczaniem i rejestracją ludności żydowskiej kierowanej do wykonywania przymusowych robót. Gmina Żydowska w Czudcu przestała istnieć w 1942 r., kiedy to ludność żydowska została wywieziona do getta w Rzeszowie, a później do obozów zagłady.
[na podstawie wstępu do inwentarza oprac. D. Olszanecka, Rzeszów 2013]
Rada Gminy Wyznaniowej Izraelickiej, lata 1922–1939, sygn. 1–8 – protokoły i uchwały Rady i Zarządu Gminy, zbiór przepisów prawnych, listy płatników składek, budżety roczne, księgi kasowe, akta posiadłości gruntowej i ewidencja ludności; Rada Żydowska, lata 1939–1942, sygn. 9–22 – protokoły posiedzeń z lata 1940–1942, listy płatników, arkusz posiadłości gruntowej, korespondencja w sprawach opieki społecznej i udzielania pomocy przez Amerykański Komitet Żydowski i Żydowska Samopomoc społeczną, wykazy ludności żydowskiej zobowiązanej do pracy przymusowej. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
59/736/0/-/1 Księga protokołów i uchwał Rady Gminy Wyznaniowej Izraelickiej i Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Czudcu [1922] 1928-1939 99
59/736/0/-/2 Zbiór przepisów prawnych dotyczących organizacji gmin wyznaniowych żydowskich 1932-1932 39
59/736/0/-/3 Listy płatników składki Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Czudcu 1933-1939 0
59/736/0/-/4 Budżety roczne Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Czudcu 1933-1939 0
59/736/0/-/5 Książka kasowaGminy Wyznaniowej Żydowskiej w Czudcu 1928-1933 0
59/736/0/-/6 Księga szczegółowa kontowa Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Czudcu 1938-1939 0
59/736/0/-/7 Wykazy urodzeń, małżeństw i zgonów oraz korespondencja w tej sprawie 1936-1939 0
59/736/0/-/8 Zarządzenia władz nadrzędnych dotyczące ewidencji ludności Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Czudcu 1937-1937 23
59/736/0/-/9 Protokoły posiedzeń Rady Żydowskiej w Czudcu 1940-1942 17
59/736/0/-/10 Kwestionariusze dla Rady Żydowskiej w Czudcu dotyczące aktualnego stanu Gminy Żydowskiej w Czudcu 1940-1940 14
59/736/0/-/11 Listy płatników składki Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Czudcu 1940-1940 0
59/736/0/-/12 Ksiega kasowa Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Czudcu 1934-1941 0
59/736/0/-/13 Arkusz posiadłości gruntowej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Czudcu 1941-1941 0
59/736/0/-/14 Korespondencja w sprawie udzielenia pomocy społecznej dla ludności żydowskiej organizowanej przez "Joint" oraz Żydowską Samopomoc Społeczną w Krakowie 1940-1940 0
59/736/0/-/15 Korespondencja w sprawie udzielenia pomocy społecznej dla ludności żydowskiej organizowanej przez "Joint" oraz Żydowską Samopomoc Społeczną w Krakowie 1940-1941 0
59/736/0/-/16 Odpisy z ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Czudcu oraz korespondencja w sprawach metrykalnych 1940-1941 29
59/736/0/-/17 Wykazy mieszkańców Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Czudcu i ludności żydowskiej przesiedlonej z innych miejscowości na teren gminy 1940-1942 0
59/736/0/-/18 Roboty przymusowe. Wykazy ludności żydowskiej wytypowanej do prac przymusowych 1940-1941 0
59/736/0/-/19 Wykazy ludności żydowskiej zobowiązanej do prac przymusowych 1942-1942 0
59/736/0/-/20 Przydziały żywności (wykazy ludności żydowskiej której przydzielono żywność) 1940-1942 0
59/736/0/-/21 Księga protokołów czynności kancelaryjnych Zarządu Gminnego i Rady Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Czudcu 1934-1942 43
59/736/0/-/22 Sprawy administracyjne ogólne 1935-1938 32

Amount of archival material

22

22

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.