Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Metrykalny Izraelicki w Niebylcu

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
- brak danych - 1877-1913
- brak danych - 1877 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
spis roboczy No - brak danych -
16 Yes - brak danych -
inwentarz książkowy No - brak danych -
Żydowski okręg metrykalny w Niebylcu w okresie autonomii austriackiej znajdował się na obszarze powiatu politycznego rzeszowskiego, a po zmianach administracyjnych w 1897 r. wchodził w skład powiatu politycznego strzyżowskiego oraz strzyżowskiego okręgu sądowego. Żydowski okręg metrykalny w Niebylcu w 1876 r. obejmował swym zasięgiem miejscowości: Baryczka, Blizianka, Gwoździanka, Jawornik Niebylecki, Konieczkowa, Małówka, Niebylec i Połomia. Po 1876 roku nastąpiły zmiany w zasięgu terytorialnym tego okręgu metrykalnego. W 1900 roku na jego obszarze znalazły się nowe miejscowości: Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna i Lutcza, które w 1876 roku należały do żydowskiego okręgu metrykalnego Jasienica w Powiecie Brzozów. Izraelicki Urząd Metrykalny w Niebylcu działał na podstawie przepisów ustawy z 10 lipca 1868 r. (Dziennik Praw Państwa 1869 nr 12), rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych z 15 marca 1875 r. – ogłoszone w rozporządzeniu Namiestnictwa z 14 września 1876 r. (Dziennik Ustaw Krajowych 1876 nr 55). Wpisy były prowadzone w językach – niemieckim, polskim lub ruskim – kwestie te regulowały – patent z 28 lipca 1787 r. i dekret Kancelarii Nadwornej z 22 października 1816 r. Po odzyskaniu niepodległości, przepisy dotyczące prowadzenia izraelickich ksiąg metrykalnych nie uległy zmianie. Zostało to potwierdzone w Rozporządzeni Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. (Dz. U. 1927 nr 91 poz. 818). Księgi urodzeń (duplikaty), lata 1877–1913, sygn. 1–24, Księgi zgonów (duplikaty), lata 1903, 1905, sygn. 25–26; Akta zinwentaryzowane, lata 1896, 1899, sygn. 27–28 – księgi urodzeń. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
59/907/0/-/1 Duplikat księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego w Niebylcu 1877 13
59/907/0/-/2 Duplikat księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego w Niebylcu 1879 25
59/907/0/-/3 Duplikat księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego w Niebylcu 1880 13
59/907/0/-/4 Duplikat księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego w Niebylcu 1881 13
59/907/0/-/5 Duplikat księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego w Niebylcu 1882 15
59/907/0/-/6 Duplikat księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego w Niebylcu 1883 14
59/907/0/-/7 Duplikat księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego w Niebylcu 1884-1884 15
59/907/0/-/8 Duplikat księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego w Niebylcu 1885 19
59/907/0/-/9 Duplikat księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego w Niebylcu 1887 14
59/907/0/-/10 Duplikat księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego w Niebylcu 1888 29
59/907/0/-/11 Duplikat księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego w Niebylcu 1889 16
59/907/0/-/12 Duplikat księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego w Niebylcu 1890 17
59/907/0/-/13 Duplikat księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego w Niebylcu 1892 18
59/907/0/-/14 Duplikat księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego w Niebylcu 1895 15
59/907/0/-/15 Duplikat księgi urodzin izraelickiego okręgu metrykalnego w Niebylcu 1898 17
1 2

Amount of archival material

28

26

0

0.13

0.11

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.