Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Deputacja Kamery Wojennej i Domen w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1772-1806
Kriegs - und Domänenkammer
- Deputation zu Bromberg
-
Deputation Bromberg
1772 - 1806
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Podlegała Naczelnemu Prezydentowi Kamer Pruskich w Królewcu; bezpośredni nadzór sprawował prezydent kamery w Kwidzynie; w skład deputacji wchodził dyrektor oraz pięciu radców, wśród nich "fiskał', posiadający uprawnienia sądownicze w drobniejszych sprawach oraz audytor (sędzia wojskowy); do 1782 r., ze względu na brak własnej kasy, podlegała w tym zakresie kamerze w Kwidzynie; deputacja przejęła dokumentację katastru fryderycjańskiego. Organizacja, budżety, nominacje landratów, magistraty (ordynacje, członkowie, obywatelstwo), majątki szlacheckie i ziemskie (właściciele, granice, gospodarka, prawo własności), sądownictwo (organizacja, radcy sądowi, sądownictwo w majątkach królewskich, urzędnicy), Kościół (dobra, należności, utrzymanie, wizytacje), kataster z lat 1772-1773 (właściciele i użytkownicy gruntów, nieruchomości, stan posiadania), szkoły (sieć, utrzymanie, nauczyciele, wizytacje), Żydzi (wykazy, koncesje handlowe i rzemieślnicze), leśnictwo, radcy podatkowi, tartaki, młyny i karczmy, leśnictwo. baza danych IZA,
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Akta kameralne [Kämmerei Akta] 45 1742-1806 0
2 Budżety i rachunki [Cassen und Etats] 8 1773-1804 0
3 Budżety domen [Domänen Etate] 2 1779-1796 0
4 Akta starostw [Starostei Acta] 2 1774-1804 0
5 Obsadzanie landratów [Landräte Bestellung] 9 1772-1806 0
6 Akta magistrackie i miejskie [Magistrats-Stadt-Acta] 19 1773-1863 0
7 Akta Urzędu Domenalnego w Kamieniu [Amt Cammin Acta] 31 1776-1815 0
8 Akta taks podatkowych [Steuer Wahle Bestellungs Acta] 2 1780-1804 0
9 Wykazy właścicieli majątków ziemskich [Vasallen Tabellen Acta] 27 1773-1804 0
10 Akta spraw spornych [Streitigkeits Acta] 10 1784-1806 0
11 Akta organizacji wymiaru sprawiedliwości [Justiz Acta Gen] 13 1773-1806 0
12 Akta urzędników sądowych w domenach [Justitz Ämtern Acta Beanten] 20 1774-1805 0
13 Akta właściwości terytorialnej sądów [Jurisdictions Acta] 2 1804-1804 0
14 Akta ziemskie [Land Acta] 1 1776-1797 0
15 Akta dóbr szlacheckich [Adliche Güter Acta] 34 1774-1807 0
16 Akta dóbr kościelnych [Geistlicher Güter] 22 1772-1875 0
17 Rekompensaty za przejęte starostwa [Vergütung] 1 1774-1775 0
18 Klasyfikacja podatkowa - kosztorysy [Klasyfikations-Anschläge] 32 1772-1781 0
19 Sprawy szkół i kościołów [Kirchen u. Schulakten] 26 1772-1806 0
20 Sprawy szkół [Schulen Acta] 45 1730-1807 0
21 Sprawy kościołów [Kirchen Acta] 21 1677-1837 0
22 Sprawy Żydów [Juden Acta] 26 1772-1806 0
23 Sprawy medyczne [Medicinalia] 39 1775-1806 0
24 Sprawy Kanału Bydgoskiego [Kanal-Sachen] 4 1794-1811 0
25 Sprawy Budowlane [Bau-Sachen] 4 1776-1804 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
6/1/0/1/0001 Acta betreffend die Anordnung der Königl.- Westpreussischen Kriegs- und Domänen-Kammer Deputation 1775-1780 0
6/1/0/1/0002 Acta betreffend die Anordnung der Königl.- Westpreussischen Kriegs und Domänen Cammer Deputation 1781-1788 0
6/1/0/1/0003 Acta Publica betreffend die Huldigung der Königlichen Majestät von Preussen Friedrich Wilhelm des II-ten 1786-1790 0
6/1/0/1/0004 Acta Die Auslieferung sämtlicher in der Registratur des verstorbenen Geheimen Finanz Raths v. Brenkenhoff befindlichen die Netz=Provinz und deren Besitznehmung angehande Acten 1780-1785 0
6/1/0/1/0005 Acta Commisions betreffend die Besitznehmung des an der Netze bis zur Weichsel belegenen Districts von Polen und zwar vom Nakelschen District 1772 0
6/1/0/1/0006 Acta Commisions betreffend die Besitznehmung des an der Netze bis zur Weichsel belegenen Districts von Polen und zwar vom Nakelschen District 1772 0
6/1/0/1/0007 Acta Commissions. Betreffend die Besitznehmung des an der Netze bis zur Weichsel belegenen Districts von Polen und zwar vom Cronschen District 1772 0
6/1/0/1/0008 Acta Camera. Die von den polnischen Truppen unternommenen Invasionen in der Stadt Bromberg und einem Teile des Netze Districts betreffend 1794-1795 0
6/1/0/1/0009 Die von den Polnischen Truppen unternommene Invasion in der Stadt Bromberg und einen Teil des Netz-Districts betreffend 1795-1802 0
6/1/0/1/0010 Acta Camera. Die Vergütung des durch die Polnische Invasion im Netze District verursachten Schaden. 1795-1796 0
6/1/0/1/0010a Die von den Polnischen Truppen unternommene Invasion in der Stadt Bromberg und einen Teil des Netz-Districts betreffend 1794-1795 0
6/1/0/1/0011 Acta Camera. Die Vergütung des durch die Polnische Invasion im Netze District verursachten Schaden 1796 0
6/1/0/1/0012 Acta Camera. Die Vergütung des durch die Polnische Invasion im Netze District verursachten Schaden 1796-1800 0
6/1/0/1/0013 Acta Camera. Die Vergütung des durch die Polnische Invasion im Netze District verursachten Schaden 1800-1806 0
6/1/0/1/0014 Die Vergütung des durch die Polnische Zivilbevölkerung dem hiesigen Militär verursachten Schaden 1794-1799 0
1 2 3 4 ... 13 14 15 16 17 ... 27 28 29 30

Amount of archival material

445

445

0

12.83

12.83

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.