Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Deputacja Kamery Wojennej i Domen w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1772-1806
Kriegs - und Domänenkammer
- Deputation zu Bromberg
-
Deputation Bromberg
1772 - 1806
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Podlegała Naczelnemu Prezydentowi Kamer Pruskich w Królewcu; bezpośredni nadzór sprawował prezydent kamery w Kwidzynie; w skład deputacji wchodził dyrektor oraz pięciu radców, wśród nich "fiskał', posiadający uprawnienia sądownicze w drobniejszych sprawach oraz audytor (sędzia wojskowy); do 1782 r., ze względu na brak własnej kasy, podlegała w tym zakresie kamerze w Kwidzynie; deputacja przejęła dokumentację katastru fryderycjańskiego. Organizacja, budżety, nominacje landratów, magistraty (ordynacje, członkowie, obywatelstwo), majątki szlacheckie i ziemskie (właściciele, granice, gospodarka, prawo własności), sądownictwo (organizacja, radcy sądowi, sądownictwo w majątkach królewskich, urzędnicy), Kościół (dobra, należności, utrzymanie, wizytacje), kataster z lat 1772-1773 (właściciele i użytkownicy gruntów, nieruchomości, stan posiadania), szkoły (sieć, utrzymanie, nauczyciele, wizytacje), Żydzi (wykazy, koncesje handlowe i rzemieślnicze), leśnictwo, radcy podatkowi, tartaki, młyny i karczmy, leśnictwo. baza danych IZA,
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Akta kameralne [Kämmerei Akta] 45 1742-1806 0
2 Budżety i rachunki [Cassen und Etats] 8 1773-1804 0
3 Budżety domen [Domänen Etate] 2 1779-1796 0
4 Akta starostw [Starostei Acta] 2 1774-1804 0
5 Obsadzanie landratów [Landräte Bestellung] 9 1772-1806 0
6 Akta magistrackie i miejskie [Magistrats-Stadt-Acta] 19 1773-1863 0
Akta Urzędu Domenalnego w Kamieniu [Amt Cammin Acta] 31 1776-1815 0
8 Akta taks podatkowych [Steuer Wahle Bestellungs Acta] 2 1780-1804 0
9 Wykazy właścicieli majątków ziemskich [Vasallen Tabellen Acta] 27 1773-1804 0
10 Akta spraw spornych [Streitigkeits Acta] 10 1784-1806 0
11 Akta organizacji wymiaru sprawiedliwości [Justiz Acta Gen] 13 1773-1806 0
12 Akta urzędników sądowych w domenach [Justitz Ämtern Acta Beanten] 20 1774-1805 0
13 Akta właściwości terytorialnej sądów [Jurisdictions Acta] 2 1804-1804 0
14 Akta ziemskie [Land Acta] 1 1776-1797 0
15 Akta dóbr szlacheckich [Adliche Güter Acta] 34 1774-1807 0
16 Akta dóbr kościelnych [Geistlicher Güter] 22 1772-1875 0
17 Rekompensaty za przejęte starostwa [Vergütung] 1 1774-1775 0
18 Klasyfikacja podatkowa - kosztorysy [Klasyfikations-Anschläge] 32 1772-1781 0
19 Sprawy szkół i kościołów [Kirchen u. Schulakten] 26 1772-1806 0
20 Sprawy szkół [Schulen Acta] 45 1730-1807 0
21 Sprawy kościołów [Kirchen Acta] 21 1677-1837 0
22 Sprawy Żydów [Juden Acta] 26 1772-1806 0
23 Sprawy medyczne [Medicinalia] 39 1775-1806 0
24 Sprawy Kanału Bydgoskiego [Kanal-Sachen] 4 1794-1811 0
25 Sprawy Budowlane [Bau-Sachen] 4 1776-1804 0
Show all units in the collection:
Units in series:: 7 Akta Urzędu Domenalnego w Kamieniu [Amt Cammin Acta]
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
6/1/0/7/0069 Verpachtung des Amts Kammin Kreis Flatow 1776-1782 0
6/1/0/7/0070 Verpachtung des Amts Kammin Kreis Flatow 1782-1788 0
6/1/0/7/0071 Verpachtung des Amts Cammin pro 1794 bis 1806 Kreis Flatow 1794-1806 0
6/1/0/7/0072 Das Speciale Kontribution Catastrum Camminschen Grenzen in Absicht der Adlichen Güter 1787-1799 0
6/1/0/7/0073 Die Grenzregulierung zwischen den adlichen Gütern Sa1esz und Pomiantowo und Camminschen Amtsdorfe Klein Zirkwitz 1797-1798 0
6/1/0/7/0074 Acta des Domänen Justiz Amts Camin der an Mandaten in Königlichen Kriegs und Domänen Camer Deputation bemerkte Regulierung der Grenze des Amtsdorfes "Plötzig" mit der Königlichen Forst 1794-1798 0
6/1/0/7/0075 Acta Camera. Die Regulierung der Grenze zwischen Blumenfelde und dem Caminschen Dorf Wördel 1796-1803 0
6/1/0/7/0076 Die Regulierung der Grenze zwischen Blumenfelde und dem Caminschen Amtsdorfe Wördel 1803-1804 0
6/1/0/7/0077 Mühlen Anschläge des Amts Cammin Kreis Flatow 1788-1794 0
6/1/0/7/0078 Die Mühlen im Amt Cammin dem von selbigen zu entrichteten Mühlen Gefälle 1788-1804 0
6/1/0/7/0079 Die Veranschlagung der Mühlen Gefälle im Amt Cammin 1800-1806 0
6/1/0/7/0080 Die Anlegung einiger Schneidemühlen im Amte Camin Kreis Flatow 1801-1803 0
6/1/0/7/0081 Veranschlagung und Verpachtung der Beständigen und Mühlen Gefälle im Amte Cammin pro 1806/12 1806-1812 0
6/1/0/7/0082 Das Mühlengut Obkass im Amte Cammin Kreis Flatow 1805 0
6/1/0/7/0083 Der Gesuch des Oficiel Sikorski zu Camin wegen Verabfolgung des Felde-gehenden von einigen zum Amte gehörigen Ackerstücken desgleichen des früheren Mahlamtes 1779 0
1 2 3

Amount of archival material

445

445

0

12.83

12.83

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.