Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1772-1919
Landratsamt Konitz 1772 - 1919
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
13 XI 1772 r. utworzono Kamerę Wojenno-Domenalną w Kwidzynie jako organ zarządu policyjno-finansowego. Władzę w powiatach sprawowali landraci, początkowo właściwi jedynie do terenów wiejskich (dobra szlacheckie, dobra na prawie chełmińskim oraz wsie). Dobra duchowne, domeny oraz miasta pozostawały nadal w gestii działających równolegle urzędów domenalno-rentowych. Na mocy rozkazu gabinetowego z 30 III 1809 r. władzę policyjną landrata rozszerzono na domeny i miasta. Pod jego zarząd przeszły także magistraty i urzędnicy domen, a w sprawach wojskowych i sanitarnych uzyskał zasięg ogólnopowiatowy. Rozszerzenie kompetencji landrata przyniosła reforma z lat 1815-1816. W zakres jego kompetencji weszły: nadzór nad władzami lokalnymi, zarząd policyjny, sprawy ubogich, wojskowe, szkolne, kościelne, przemysłowe, komunalne i majątkowe gmin, budowa dróg i mostów. Na podstawie nowej ordynacji wyborczej z 13 XII 1872 r. powołano do życia wydział powiatowy, organ administracji samorządowej, którego przewodniczącym z urzędu był landrat. Pełne ukształtowanie się ustroju powiatowego nastąpiło na mocy ustawy z 19 III 1881 r., uzupełnionej ustawami z 30 VII i 1 VIII 1883 r. Landratura była organem ogólnej administracji powiatu. Landratury działały do 1919 r. Podstawą ich likwidacji były: ustawa z 11 VIII 1919 r. o tymczasowej organizacji byłej dzielnicy pruskiej i rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z 28 VIII 1919 r., określające zasady zespolenia urzędów i organów powiatowej administracji państwowej. 1. Registratura Policyjna: nadzór administracyjny, wójtostwa, sprawy bezpieczeństwa, przemysłu, budownictwa, rolnictwa, zdrowia publicznego, weterynaryne, leśne, przeciwpożarowe, pocztowe
2. Registratura Wojskowa: statystyka wojskowa, mobilizacja, pobór do wojska, manewry, dezercje, reklamacje, opieka nad rodzinami żołnierzy
3. Registratura Finansowa: sprawy finansowe, kredyty i podatki, instytucje kredytowe
4. Registratura Kościelna: budowa i remont kościołów, kościoły w powiecie
5. Registratura Szkolna: budownictwo szkolne, płace nauczycieli, sprawy emerytalne, żmudy szkolne, matrykuły szkół
6. Wydział ds. Dysmembracji: dysmembracja gruntów w Kiełpinie
7. Registratura Wojenna: sprawy gospodarcze, listy poborowych, reklamacje
baza danych IZA,
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Registratura policyjna [Polizei Registratur] 9 1772-1922 0
1.1 Ogólne sprawy służbowe i administracyjne, sprawy personalne [Allgemeine Dienst. u.Verwalt. Sachen] 20 1810-1921 0
1.2 Sprawy administracyjne i normatywy [Geschäftsverwaltung u. Instruktionen] 30 1772-1920 0
1.3 Administracja miejscowa policji miejskiej [Ländl. Orts-Polizei Verwaltung] 72 1860-1923 0
1.4 Magistraty [Magisträte] 4 1886-1918 0
1.5 Personel lekarski [Medizinal-Beamte] 10 1822-1920 0
1.6 Stosunki z zagranicą [Verhältnüssezu auswärtigen Staaten] 37 1837-1920 0
1.7 Opieka społeczna - sprawy ubogich [Armenpflege] 22 1804-1919 0
1.8 Policja budowlana - przepisy budowlane [Baupolizei] 35 1830-1919 0
1.9 Budowa dróg i mostów [Brücken u. Węgebau] 20 1772-1920 0
1.10 Szosy [Chausseen] 7 1845-1919 0
1.11 Zbiórki, daniny [Kollecten] 4 1877-1919 0
1.12 Sprawy komunalne [Kommunalia] 19 1823-1922 0
1.13 Sprawy przeciwpożarowe [Feuerpolizei] 15 1834-1920 0
1.14 Ubezpieczenia od ognia [Feuer-Societätem] 18 1851-1919 0
1.15 Sprawy leśne [Forstsachen] 31 1794-1919 0
1.16 Sprawy separacyjne [Gemeinkeits Aufheburg-Sachen] 5 1837-1915 0
1.17 Żandarmeria [Gendermerie] 20 1837-1920 0
1.18 Sprawy czeladnicze [Gesinde-Sachen] 2 1823-1919 0
1.19 Handel i przemysł [Handel und Gewerbe] 193 1815-1920 0
1.20 Sprawy odznaczeniowe [Hoheits-Sachen] 26 1822-1920 0
1.21 Żydzi i menonici [Juden und Mennoniten] 5 1823-1916 0
1.22 Wymiar Sprawiedliwości [Justiz] 11 1830-1919 0
1.23 Sprawy finansowo-kasowe [Kassenwesen] 16 1867-1920 0
1.24 Rolnictwo [Landwirtschaft] 83 1772-1920 0
1.25 Literatura, piśmiennictwo [Literatur] 16 1811-1920 0
1.26 Ubezpieczenie na życie, loteria, sprawy mieszkań 9 1801-1920 0
1.27 Policja porządkowa i obyczajowa [Ordnungs- u. Sittenpolizei] 23 1825-1920 0
1.28 Transport i sprawy paszportowe [Transport u. Fremdenpolizei] 22 1817-1920 0
1.29 Sprawy polityczne i meldunki prasowe [Politik u. Zeitungsberichte] 7 1828-1918 0
1.30 Sprawy pocztowe [Postwesen] 7 1772-1919 0
1.31 Ogólne przepisy sanitarne [Sanitäts Polizei im Allgemeine] 73 1821-1921 0
1.32 Sprawy położnicze [Hebammenwesen] 1 1827-1915 0
1.33 Przepisy policyjne dot. wyszynku [Schankpolizei] 6 1876-1919 0
1.34 Sprawy stanowe [Kreis- u. Provinzial Ständische Sachen] 24 1815-1919 0
1.35 Statystyka [Statistik] 35 1839-1919 0
1.36 Sprawy opłaty skarbowej Stempel - Verwaltung] 2 1895-1915 0
1.37 Przestępczość i Policja Bezpieczeństwa [Verbrechen u. Sicherheits-Polizei] 20 1820-1920 0
1.38 Stowarzyszenia i fundacje [Vereine u. Stiftungen] 42 1772-1920 0
1.39 Sprawy ustrojowe [Werfassung] 24 1824-1919 0
1.40 Sprawy weterynaryjne [Weterinär-Polizei] 32 1843-1919 0
1.41 Żegluga i sprawy powodziowe [Vorfluth u. Schiffahrt] 44 1830-1918 0
2 Registratura Wojskowa [Militär Registratur] 187 1772-1938 0
3 Registratura finansowa [Finanz Registratur] 17 1772-1919 0
4 Registratura kościelna [Kirchen Registratur] 151 1772-1939 0
5 Registratura szkolna [Schul Registratur] 559 1772-1922 0
6 Wydział parcelacji [Abteilung für Dismembrationen] 5 1846-1884 0
7 Registratura wojenna 1914-1918 [Kriegs Registratur] 147 1876-1920 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
6/10/0/1/2125 Teilungsplan für die Besiedlung des Gutes Neuhof Kr. Konitz Regbez. Marienwerder 1905 0
6/10/0/1/2139 Kontrolle der in Amtsbezirk Ciss gerichtlich oder unter Polizei - Aufsicht stehenden Personen 1896-1902 0
6/10/0/1/2141 Streitsachen drittener Casse in Conitz und der [...] 1828-1836 0
6/10/0/1/2142 Bestellung des Dorfsamter für den Stellevertreters und sonstigen Bezirk - Rittel 1879-1915,1922 0
6/10/0/1/2144 Entwurf zur Entwässerung des Weissen Bruches bei Plesno. Kreis Konitz Reg. Bez. Marienwerder 1772-1919 0
6/10/0/1/2145 Verpachtung im Wiesen complex gelegener Ackerstücke 1772-1919 0
6/10/0/1/2146 Die Sterbekasse der Krieger-Vereins in Konitz 1900-1919 0
6/10/0/1/2147 [Wybory sołtysów i ławników w Angowicach] 1874-1919 0
6/10/0/1/2148 Heberollen über Feuersocietätsbeiträge und Manuale über Einnahmen und Ausgaben für Rechnung der Provinz 1886-1907 0
6/10/0/1.1/0001 Die Anstellungen der höheren Beamten und das Ausscheiden derselben aus dem Staatsdienste 1851-1874,1899-1914 0
6/10/0/1.1/0002 Die Anstellungs-Personal und sonstigen Verhältnisse der Königlichen Kreis Sekretäre, Steuersekretäre. 1851-1917 0
6/10/0/1.1/0003 Acta der Kreisbaubeamten 1852-1895 0
6/10/0/1.1/0004 Die Privatbüreau-Beamten des Königl.- Landratsamtes hierselbst 1898-1919 0
6/10/0/1.1/0005 Uebernahme der Nebenämter durch Staatsbeamte 1840-1890 0
6/10/0/1.1/0006 Bildung eines Beamten-Vereins 1877-1916 0
1 2 3 4 ... 70 71 72 73 74 ... 142 143 144 145

Amount of archival material

2151

2151

0

80.02

80.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.