Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1939-1945
Landratsamt Konitz 1939 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W latach 1939-1945 władze powiatowe tworzył samorząd powiatowy i administracja państwowa. Nominalnym kierownikiem i koordynatorem czynności wszystkich władz powiatowych był landrat. Był przełożonym wszystkich władz powiatowych. Bezpośrednie kierownictwo i nadzór nad załatwianiem spraw z zakresu administracji państwowej sprawował nadinspektor (inspektor) rejencyjny, który był zarazem dyrektorem biura landratury i decydował we wszystkich sprawach, z wyjątkiem zastrzeżonych landratowi. Należały do nich sprawy tajne i poufne, zarządzenia rejencyjne, wszystkie pisma otrzymywane z NSDAP, nominacje, sprawy personalne i inne szczególnie ważne. Administracja samorządu powiatowego i nadzór nad podległymi gminami leżały w gestii inspektora powiatowego. 1. Administracja landratury: przepisy dotyczące organizacji landratury i spraw osobowych
2. Ogólna administracja - sprawy policyjne: przepisy, zwalnianie jeńców wojennych
3. Policja ds. meldunkowych, przepustek i obcokrajowców: sprawy meldunkowe, wydawanie paszportów, ucieczki z pracy przymusowej, ewidencja obcokrajowców zatrudnionych w powiecie chojnickim
4. Policja ds. ruchu: przepisy, wypadki drogowe, wydawanie prawa jazdy
5. Policja ds. przemysłu, handlu i rzemiosła: przepisy, zezwolenia na prowadzenie zakładów
6. Policja ds. zdrowia: przepisy, ewidencja weterynarzy, choroby, szczepienia ochronne
7. Policja ds. politycznych: sprawozdania sytuacyjne ze stanu bezpieczeństwa i spraw narodowościowych, zawiadomienia o przestępstwach, zezwolenia na słuchanie radia
8. Przynależność narodowa: przepisy, wnioski o przyjęcie na niemiecką listę narodową, opinie, wysiedlanie, wnioski o Kennkarte
9. Sprawy ludnościowe: przepisy, spisy ludności z 1939 r. i 1940 r., zmiana nazwisk i imion
10. Odznaczenia: odznaczenia urzędników, niemieckich matek i z okazji 50-lecia pożycia małżenskiego
11. Sprawy wojskowe: pobór, statystyka poległych, przymusowa praca młodzieży niemieckiej
12. Samorząd powiatowy - ogólna administracja: przepisy dotyczące ubezpieczeń, płac i dodatków, zatrudnienia, spraw socjalnych
13. Wydział Finansowy: budżety
14. Nadzór nad gminami, administracja szkół, sprawy kulturalne: nauczanie, wychowanie fizyczne, nadzór nad administracją gminną
15. Powiatowy Urząd ds. Gospodarczych i Urząd Żywnościowy: sprawy leśne, własnościowe, sprzedaż produktów rolnych, hodowla koni, drobiu, rybołówstwo, zezwolenia na polowania
16. Powiatowy Urząd Opieki Społecznej: przepisy, wsparcie dla ubogich i poszkodowanych wskutek bombardowań
17. Powiatowy Urząd Młodzieżowy: przepisy, odpisy wyroków
18. Powiatowy Urząd Budowlany: osadnictwo niemieckie
19. Niemiecka lista narodowa: rejestry wpisanych i uchylających się od wpisu, akta osobowe
baza danych IZA,
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Administracja Landratury [Verwaltung des Landratsamtes] 0 0
1.1 Ogólna administracja - sprawy policyjne 19 1939-1945 0
1.2 Policja ds. meldunkowych, przepustek i obcokrajowców 29 1939-1945 0
1.3 Policja ds. ruchu 13 1939-1945 0
1.4 Policja ds. przemysłu, handlu i rzemiosła 7 1940-1944 0
1.5 Policja ds. zdrowia 17 1939-1945 0
1.6 Policja ds. politycznych 17 1939-1944 0
1.7 Przynależność narodowa 23 1939-1945 0
1.8 Sprawy ludnościowe 56 1939-1945 0
1.9 Odznaczenia 4 1939-1944 0
1.10 Sprawy wojskowe 9 1940-1944 0
2 Samorząd Powiatowy [Kreisselbstverwaltung] 3 1940-1943 0
2.1 Ogólna administracja 30 1939-1945 0
2.2 Wydział Finansowy 6 1939-1943 0
2.3 Nadzór nad gminami, administracja szkół, sprawy kulturalne 10 1939-1944 0
2.4 Powiatowy Urząd ds. Gospodarczych i Urząd Żywnościowy 23 1939-1944 0
2.5 Powiatowy Urząd Opieki Społecznej 7 1940-1944 0
2.6 Powiatowy Urząd Młodzieżowy 6 1940-1944 0
2.7 Powiatowy Urząd Budowlany 1 1940-1940 0
3 Niemiecka Lista Narodowa [DVL] 0 0
3.1 Sprawy ogólne 0 0
3.2 Litera A 0 0
3.3 Litera B 0 0
3.4 Litera C 0 0
3.5 Litera D 0 0
3.6 Litera E 0 0
3.7 Litera F 0 0
3.8 Litera G 0 0
3.9 Litera H 0 0
3.10 Litera I 0 0
3.11 Litera J 0 0
3.12 Litera K 0 0
3.13 Litera L 0 0
3.14 Litera Ł 0 0
3.15 Litera M 0 0
3.16 Litera N 0 0
3.17 Litera O 0 0
3.18 Litera P 0 0
3.19 Litera Q 0 0
3.20 Litera R 0 0
3.21 Litera S 0 0
3.22 Litera T 0 0
3.23 Litera U 0 0
3.24 Litera V 0 0
3.25 Litera W 0 0
3.26 Litera Z 0 0
3.27 Litera Ż 0 0
3.28 Nieprzyjęcia i skreślenia 0 0
4 Akta personalne pracowników 0 0
5 Akta opiekuńcze dzieci - alimenty 0 0
6 Akta doinwentaryzowane 0 0

Amount of archival material

2715

2715

0

17.79

17.79

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.