Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Sępoleńskie w Sępólnie Krajeńskim

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1945-1950 [1951]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
spis roboczy Yes - brak danych -
Starostwa Powiatowe zostały utworzone na podstawie dekretu PKWN z 21 VIII 1944 r. o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji. Było organem wykonawczym administracji ogólnej I instancji na obszarze powiatu. Na czele stał starosta jako reprezentant rządu i szef administracji ogólnej. Był członkiem powiatowej rady narodowej i przewodniczącym wydziału powiatowego. 21 IV 1945 r. został wydany statut organizacyjny starostw w województwie pomorskim. Na mocy dekretu z 12 VIII 1946 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej w skład starostwa wszedł powiatowy urząd ziemski; powołano także powiatową komisję ziemską (sprawy osadnictwa). Starostwa przejęły sprawy inspektoratu oświaty rolniczej.W 1947 r. do starostw włączono agendy biurowe wydziału powiatowego, tworząc Dział Samorządowy. Do zakresu kompetencji starostw należało: koordynowanie działalności administracji państwowej; sprawy z zakresu: finansowo-gospodarczego, prawno-administracyjnego, ogólno-politycznego, narodowościowo-religijnego, kultury i sztuki; orzecznictwa karno-administracyjnego, przysposobienienia wojskowego i wychowania fizycznego, zdrowia publicznego, weterynarii, aprowizacji i handlu; ustalanie szkód wojennych; kontrolę społeczną nad działalnością starosty sprawowało prezydium powiatowej rady narodowej. Starostwa zostały zlikwidowane na mocy ustawy z 20 III 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Organizacja, budżety, zniszczenia wojenne, parcelacja, gospodarstwa poniemieckie, resztówki i majątki, przedsiębiorstwa budowlane, produkcja roślinna i zwierzęca, zalesianie, placówki kulturalne, ochrona zabytków, sztuka ludowa, bezpieczeństwo publiczne. baza danych IZA

Amount of archival material

173

0

0

1.70

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.