Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum dr. Andrzeja Boguckiego

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1886-2012
- brak danych - 1886 - 2012
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
niemiecki
angielski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Dr Andrzej Bogucki, historyk, nauczyciel i dyrektor szkoły, działacz społeczny, zwłaszcza w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół", prezes i sekretarz generalny towarzystwa, historyk dziejów Pomorza i Kujaw, zwłaszcza TG "Sokół". 1. Materiały dot.sokolstwa (1886-1939) (53 j.a.)
2. Materiały dot.sokolstwa (po 1945 r.) (11 j.a.)
3. Akta Związku Towarzystw Gimnastycznych w Polsce (1989-2012) (65 j.a.)
4. Akta Sekretarza Związku Towarzystw Gimnastycznych w Polsce (1989-2012) (24 j.a)
5. Akta Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych w Polsce (1989-2012) (51 j.a.)
6. Akta Towarzystwa Gimnastycznego"Sokół" II w Fordonie (38 j.a.)
7. Materiały dot.Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" poza Polską (12 j.a.)
8. Materiały biograficzne (31 j.a.)
9. Materiały osobiste dra Andrzeja Boguckiego (152 j.a.)
10. Zbiór fotografii i materiałów audiowizualnych 1920-1990) (186 j.a.)
11. Akta Związku Szlachty Polskiej (14 j.a.)
12. Teka pośmiertna ks. prałata Romualda Biniaka, materiały dot. odbudowy pierzei zachodniej St.Rynku w Bydgoszczy, amerykańskie czasopisma polonijne "Weteran" i American Sokol" i dodatki prasowe ("Fordon", "Album Bydgoski") (14 j.a.)
13. Materiały dot.Wojska Polskiego 4 j.a.)
baza danych IZA

Amount of archival material

655

52

0

22.63

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.