Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Domenalno-Rentowy w Kamieniu, pow. Złotów

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1801-1844
Domänen Rent-Amt Camin 1801 - 1844
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd domenalny w Kamieniu /Domänen Amt Kamin/ powstał w 1773 r. jako jeden z 50 urzędów domenalnych powołanych do życia na terenie zaboru pruskiego w celu unifikacji administracji tych ziem z ustrojem administracyjnym państwa pruskiego. Był organem administracji III instancji podległym Kamerze Wojny i Domen /Kriegs-und Domänen Kammer/ w Kwidzynie, urzędem ukonstytuowanym patentem z 13 XI 1772 r. Urzędy domenalne spełniały funkcje gospodarcze i administracyjne w dobrach włączonych do tzw. generalnej dzierżawy /Generalpachtung/. Do ich kompetencji należały: prowadzenie gospodarki rolnej i administracja policyjna na powierzonym obszarze wsi, majątków i folwarków. W 1806 r. funkcje policyjne włączono w kompetencje landratów, bezpośrednich zwierzchników urzędów domenalnych. Obok nich istniały równolegle intendentury jako jednostki administracyjne, w których system dzierżawy zastąpiono administracją prowadzoną bezpośrednio przez urzędników państwowych. Podział ten został zlikwidowany zarządzeniem Ministra Finansów z 22 II 1832 r., wprowadzającym połączenie obu urzędów i ujednolicenie zakresu kompetencji. Otrzymały nazwę urzędy domenalno-rentowe. Ostatecznie funkcje administracyjno-gospodarcze urzędów domenalno-rentowych sprowadzały się do administracji policją dworską, dozorowania własności dworskiej, wykonywania postanowień prawa krajowego, egzekucji podatków i prowadzenia kasy urzędu, nadzoru nad administracją gminną w domenach. Urzędy domenalno-rentowe funkcjonowały do wprowadzenia 13 XII 1872 r. nowej ordynacji powiatowej, kiedy administrację powiatową oddano landraturom i wydziałom powiatowym. Statystyka ludności, podatki i ciężary gminne, zarządzanie i koszty utrzymania szkół i kościołów. baza danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
6/35/0/1/01 Die Aufnahme der statistischen Tabelle desgleichen Seelenliste 1828-1841 0
6/35/0/1/02 Die Aufnahme der Statisisohan Tabelle 1822-1826 0
6/35/0/1/03 Das Abbrechen der geklebten und hölzerenn Schornsteine, so wie deren massiven Wiederaufführung 1822-1826 0
6/35/0/1/04 Die Ligvidation der Anforderungen des Dorfs Wilkowo an den Königl. Preussische Staat aus der herzoglich Warschanlsohen Verwaltungs Zeit 1822-1834 0
6/35/0/1/05 Die Wahl und Anstellung never Kirchenvorsteher 1830-1843 0
6/35/0/1/06 Die Personen Standes Listen pro 1842 1842 0
6/35/0/1/07 Die Danziger Reisen der Freischulzen 1840-1841 0
6/35/0/1/08 Die Sammlung von preussische Alterthümer und Denkwirdigkeiten für das Königliche Geheime Archiv zu Königsberg in Preussen 1822 0
6/35/0/1/09 Das Allgemeinen Land-Armen Reglaments und Friedens Gesellschaft für Westpreussen 1804,1827-1835 0
6/35/0/2/21 Die Uebergabe und Verwaltung des Klosters zu Jacobsdorf 1826-1841 0
6/35/0/2/22 Die Lehrerstelle in der Stadt Cammin 1837-1839 0
6/35/0/2/23 Die Abgaben an die Pfaren zu Camin des gleichen an den Organisten 1834-1844 0
6/35/0/2/24 Die Beschwörde der Königlichen Einsantszen zum Wilkowo über 3 Jahr Berträge für die Kirche in Zempelburg 1839 0
6/35/0/3/10 Die Austhuung des Forstbruchs Bialoblotte 1823-1832 0
6/35/0/3/11 Die Getranke Zwangs Ablösung und erbliche Verleigung des Krug Landes der Krüger in hiesigen Bezirk 1823-1828 0
1 2

Amount of archival material

24

24

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.