Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Urząd Ziemski w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1921-1939
- brak danych - 1921 - 1939
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Strukturę władz agrarnych RP określiła ustwa o organizacji urzędów ziemskich z 6 VII 1920 r. i rozporządzenie Rady Ministrów z 20 XII 1920 r. o utworzeniu Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Poznaniu dla województwa poznańskiego. Rozporządzeniem Przezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z 30 IV 1921 r. powołano m.in. Powiatowy Urząd Ziemski w Bydgoszczy, właściwy na obszarze powiatów: bydgoskiego, szubińskiego i wyrzyskiego. Od 1931 r., po likwidacji PUZ w Inowrocławiu, w jego terytorialnym zakresie działania znalazły się powiaty: inowrocławski, mogileński, strzeliński i żniński. PUZ w Bydgoszczy działał do końca 1932 r. Ostatecznie został zlikwidowany 27 X 1933 r. (od 1 I 1934 r.) w związku z postępującym procesem zespolenia działów administracji w ramach urzędów administracji ogólnej. Do kompetencji powiatowych urzędów ziemskich należało: nadzór nad obrotem ziemią, parcelacją, osadnictwem, komasacją gruntów, podziałem i regulacją wspólnot, tworzeniem zapasu ziemi i popieranie melioracji. 1. Powiat Bydgoszcz - parcelacje (sygn. 1-11)
2. Powiat Inowrocław - obrót nieruchomościami (sygn. 12-19)
3. Powiat Mogilno - osadnictwo (sygn. 20)
4. Powiat Strzelno - parcelacje (sygn. 21-22)
5. Powiat Szubin - obrót ziemią, parcelacje, osadnictwo, dzierżawa (sygn. 23-83)
6. Powiat Wyrzysk - statystyka, obrót, parcelacje, dzierżawa, osadnictwo (sygn. 84-370, 428-433)
7. Powiat Żnin - parcelacje, osadnictwo, obrót, dzierżawa (sygn. 371-427)
8. Powiat Chojnice - przewłaszczenia majątków (sygn. 436)
baza danych IZA

Amount of archival material

447

447

0

2.85

2.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.