Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Domenalno-Rentowy w Tucholi

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1773-1874 [1898]
Domänen-Rent-Amt Tuchel 1773 - 1874
1898 - 1898
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd domenalny w Tucholi /Domänen Amt Tuchel/ powstał w 1773 r. jako jeden z 50 urzędów domenalnych powołanych do życia na terenie zaboru pruskiego w celu unifikacji administracji tych ziem z ustrojem administracyjnym państwa pruskiego. Był organem administracji III instancji podległym Kamerze Wojny i Domen /Kriegs-und Domänen Kammer/ w Kwidzynie, urzędem ukonstytuowanym patentem z 13 XI 1772 r. Urzędy domenalne spełniały funkcje gospodarcze i administracyjne w dobrach włączonych do tzw. generalnej dzierżawy /Generalpachtung/. Do ich kompetencji należały: prowadzenie gospodarki rolnej i administracja policyjna na powierzonym obszarze wsi, majątków i folwarków. W 1806 r. funkcje policyjne włączono w kompetencje landratów, bezpośrednich zwierzchników urzędów domenalnych. Obok nich istniały równolegle intendentury jako jednostki administracyjne, w których system dzierżawy zastąpiono administracją prowadzoną bezpośrednio przez urzędników państwowych. Podział ten został zlikwidowany zarządzeniem Ministra Finansów z 22 II 1832 r., wprowadzającym połączenie obu urzędów i ujednolicenie zakresu kompetencji. Otrzymały nazwę urzędy domenalno-rentowe. Ostatecznie funkcje administracyjno-gospodarcze urzędów domenalno-rentowych sprowadzały się do administracji policją dworską, dozorowania własności dworskiej, wykonywania postanowień prawa krajowego, egzekucji podatków i prowadzenia kasy urzędu, nadzoru nad administracją gminną w domenach. Urzędy domenalno-rentowe funkcjonowały do wprowadzenia 13 XII 1872 r. nowej ordynacji powiatowej, kiedy administrację powiatową oddano landraturom i wydziałom powiatowym. 1. Organizacja i funkcjonowanie urzędu (sygn. 1-9)
2. Sprawy policyjne (sygn. 10-25)
3. Podatki i finanse (sygn. 26-30)
4. Sprawy wojskowe (sygn. 31-35)
5. Utrzymanie dróg, szos i mostówsygn. (sygn. 36-43)
6. Dysmembracja i zmiany własności (sygn. 44-72)
7. Rolnictwo i leśnictwo (sygn. 73-95)
8. Szkolnictwo (sygn. 96-127)
9. Sprawy kościelne (sygn. 128-140)
10. Sprawy zdrowia i opieki (sygn. 141-151)
baza danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
6/38/0/1/014 Acta betreffend die Verzeichnis der Ortschaften des Rent Aemter Friedrichsbruch (Kosabuda) und Czersk 1846-1846 0
6/38/0/1/016 Acta Specialia die Errichtung eines Denkmals auf der Haussen am Schwarzwaßer betreffend 1828-1828 0
6/38/0/1/024 Acta Domainen Amts Tuchel Special Amts Etat pro 1811 1811-1818 0
6/38/0/1/032 [Subskrypcje, zamówienia na portrety rodziny królewskiej, publikatory urzędowe i inne wydawnictwa] 1826-1843 0
6/38/0/1/041 Die Rückgabe der vom Oberschulzen Rhode zu Granau vom Staate enthaltenen seiner Schaafe 1826-1835 0
6/38/0/1/058 Die Besetzung einiger Berittschulzen 1783-1858 0
6/38/0/1/064 Einrichtung des Intendantur Amtes Tuchel 1829-1832 0
6/38/0/1/105 [Wykazy miejscowości i mieszkańców wyłączonych z urzędu domenalnego w Baldenburgu, a przyłączonych do urzędu domenalnego w Tucholi] 1785-1803 0
6/38/0/1/116 Die Nachweisung von den im Amts Bezirk verhandenen Freischulzen Grundstücken in Beziehung auf die Werwaltung des Dorfsschulzen Amts 1839-1867 0
6/38/0/2/022 Acta specialia den Abschaffung der geklabten und Aufführung gemauert Schornstein betreffend 1826-1836 0
6/38/0/2/026 Acta Miscellanea Domainen Rent Amts Tuchel Requisitiones Generalia Policey Sachen 1808-1812 0
6/38/0/2/040 Acta wegen des monatlich abzustalten den Zeitung Berichte 1776-1806 0
6/38/0/2/054 [Listy naturalizowanych Żydów] 1825-1863 0
6/38/0/2/065 Acta die Organisation der Städte-Inspection die Rechte der Stadt Tuchel 1810-1811 0
6/38/0/2/067 Acta Generalia in Justiz Sachen 1773-1791 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Amount of archival material

151

151

0

3.00

3.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.