Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Domenalno-Rentowy w Więcborku, pow. Złotów

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1820-1874
Domänen-Rent-Amt Vandsburg 1820 - 1874
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd domenalny w Więcborku /Domänen Amt Vandsburg/ powstał w 1773 r. jako jeden z 50 urzędów domenalnych powołanych do życia na terenie zaboru pruskiego w celu unifikacji administracji tych ziem z ustrojem administracyjnym państwa pruskiego. Był organem administracji III instancji podległym Kamerze Wojny i Domen /Kriegs-und Domänen Kammer/ w Kwidzynie, urzędem ukonstytuowanym patentem z 13 XI 1772 r. Urzędy domenalne spełniały funkcje gospodarcze i administracyjne w dobrach włączonych do tzw. generalnej dzierżawy /Generalpachtung/. Do ich kompetencji należały: prowadzenie gospodarki rolnej i administracja policyjna na powierzonym obszarze wsi, majątków i folwarków. W 1806 r. funkcje policyjne włączono w kompetencje landratów, bezpośrednich zwierzchników urzędów domenalnych. Obok nich istniały równolegle intendentury jako jednostki administracyjne, w których system dzierżawy zastąpiono administracją prowadzoną bezpośrednio przez urzędników państwowych. Podział ten został zlikwidowany zarządzeniem Ministra Finansów z 22 II 1832 r., wprowadzającym połączenie obu urzędów i ujednolicenie zakresu kompetencji. Otrzymały nazwę urzędy domenalno-rentowe. Ostatecznie funkcje administracyjno-gospodarcze urzędów domenalno-rentowych sprowadzały się do administracji policją dworską, dozorowania własności dworskiej, wykonywania postanowień prawa krajowego, egzekucji podatków i prowadzenia kasy urzędu, nadzoru nad administracją gminną w domenach. Urzędy domenalno-rentowe funkcjonowały do wprowadzenia 13 XII 1872 r. nowej ordynacji powiatowej, kiedy administrację powiatową oddano landraturom i wydziałom powiatowym. Obsada i wynagrodzenie urzędników gminnych, statystyka i finanse szkolne i kościelne, oszacowania majątków i regulacja stosunków własnościowych. baza danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
6/39/0/1/01 Die Ansetzung der Ortsbeamten deren Besoldung und sonstige Gemeindeangelegenheiten von dem Dorfe Klotzbuden 1851-1872 0
6/39/0/1/02 Die Ansetzung der Ortsbeamten deren Besoldung und sonstige Gemeindeangelegenheiten von dem Dorfe Schmilowo 1839-1872 0
6/39/0/1/03 Die Ansetzung der Ortsbeamten deren Besoldung und sonstige Gemeindeangelegenheiten von dem Dorfe Schoenwalde 1840-1874 0
6/39/0/1/04 Die Ansetzung der Ortsbeamten deren Besoldung und sonstige Gemeindeangelegenheiten von dem Dorfe Gross Woellwitz 1869-1873 0
6/39/0/1/05 Die Ansetzung der Ortsbeamten deren Besoldung und sonstige Gemeindeangelegenheiten von dem Dorfe Gross Woellwitz 1838-1874 0
6/39/0/1/06 Die Ansetzung der Ortsbeamten deren Besoldung und sonstige Gemeindeangelegenheiten von dem Dorfe Wissoka 1839-1873 0
6/39/0/1/07 Die Ansetzung dar Ortsbeamten deren Besoldung und sonstige Gemeindeangelegenheiten von dem Dorfe Zborze 1841-1872 0
6/39/0/1/08 Der Vertrag alt dem Magistrat und Gameinderat der Stadt Vandsburg über die gemeinschaftliche Benutzung des stedtischen Civil Gefängnisses 1827-1872 0
6/39/0/1/09 Die Regulierung der Communal Verhältnisse bei neuen Etablissements ouf veräusserten Domainen und Forst Grundstüdzen 1834-1838 0
6/39/0/1/10 Geburtsliste zu der Militair Stamm Rolle des Domänen Rentamts Etablissements Ostrowek 1860-1874,1877 0
6/39/0/2/11 Die kirchen und Schul Tabellen 1834-1865 0
6/39/0/2/12 Die Anstellung der Lehrer und Schulvorsteher sowie die Bau Sachen bei der Schule zu Schmilowo 1835-1873 0
6/39/0/2/13 Das Kirchen Kassen und Rechnungo wesen von Zempelburg 1828-1836 0
6/39/0/2/14 Die Regulierung der Gerechtsame der Probstei zu Zempelburg en des dominium Vandsburg und Zempelburg 1825-1838 0
6/39/0/2/15 Die käufliche Erwerbung und resp. Einrichtung einer Amtswohnung für den evangelischen Geistlichen zu Zempelburg 1829-1834 0
1 2

Amount of archival material

21

21

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.