Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rejencja w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1939-1945
Regierung Bromberg 1939 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na czele rejencji stał prezes. Rejencje tworzyły cztery Wydziały: I - Spraw Ogólnych i Wewnętrznych, II - Wychowania i Oświaty, III - Gospodarki, IV -Rolnictwa i Domen. W skład rejencji wchodziły, niestanowiące wydziałów, wyższy urząd ubezpieczeń i wyższa kasa rejencyjna. Do ustawowych zadań rejencji należała realizacja wytycznych namiestnika prowincji w zakresie administracji. 1. Sprawy policyjne (45 j.a.): wysiedlenia Polaków, konfiskata mienia polskiego, osiedlenia Niemców, jeńcy wojenni, nastroje społeczne, osoby zaginione, rewizje, akta urzędów polskich, organizacja gmin
2. Niemiecka Lista Narodowa (133 j.a.): zarządzenia, posiedzenia komisji i Oddziału Okręgowego DVL, wykazy osób, odwołania i decyzje, skreślenia z niemieckiej listy narodowej
3. Dokumentacja techniczna (12 j.a.): miasteczka w powiecie wyrzyskim
4. Kartografika (6 j.a.): mapa regencji, powiatu toruńskiego, kolejki bydgoskiej i wyrzyskiej
baza danych IZA,
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
6/5/0/1/001 Sprawy organizacyjne Rejencji 1941-1944 0
6/5/0/1/002 Wycinki z Reichsgessetzblatt i Reichsministerialblatt 1941-1942 0
6/5/0/3/140 [Zarządzenia dot. uzyskania niemieckiej przynależności i przyjęcia na niemiecką listę narodowościową] 1939-1944 0
6/5/0/3/141 [socjalno-społeczne Polaków, zatrudnienie, zakaz używania mowy polskiej w miejscach publicznych - przepisy] 1939-1941 0
6/5/0/3/142 [Zajęcia cukrowni w Chełmży przez Główny Urząd Powiernictwa Rzeszy - Wschód] 1941 0
6/5/0/3/143 [Wymiana jeńców wojennych i osób cywilnych między państwem niemieckim a ZSRR] 1940-1941 0
6/5/0/3/144 [Masowe groby poległych żołnierzy polskich - zwrot rzeczy znalezionych przy zabitych - normatywy] 1940 0
6/5/0/3/145 [Akta w sprawie zajść w Kartuzach między żandarmami, a Policji Porządkową w dniu 15 lutego 1941 r.] 1941 0
6/5/0/3/146 [Ewakuacja i przesiedlenie Polaków. Akcja osiedlania Niemców (Baltendeutsche, Bessarabiendeutschen), zarządzenia, korespondencja o cofnięcie nakazów ewakuacyjnych] 1939-1942 0
6/5/0/3/147 [Poszukiwania osób zagubionych] 1939-1941 0
6/5/0/3/148 [sprawozdania sytuacyjne dot. mniejszości narodowych] 1940-1941 0
6/5/0/3/149 [sprawozdania o nastrojach mieszkańców polskich i ich zachowaniu - powiaty: Bydgoszcz, Chełmno] 1940-1941 0
6/5/0/3/150 [Sprawozdania z nastrojów wśród ludności polskiej: pow. Toruń] 1940-1942 0
6/5/0/3/151 [Sprawozdania prezydentów rejencji z nastrojów wśród ludności polskiej i innych miejszości narodowych: Łódz, Kwidzyn, Poznań, Oława] 1941-1942 0
6/5/0/3/152 [Fabryczna Straż Pożarna] 1943-1944 0
1 2 3 4

Amount of archival material

199

199

0

3.46

3.46

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.