Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Królewski Zachodniopruski Sąd Nadworny w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1784-1806
Königliches Westpreussisches Hofgericht zu Bromberg 1784 - 1806
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały niemiecki
indeks geograficzny Yes - brak danych -
indeks osobowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Sąd Nadworny w Bydgoszczy powstał w 1781 r. jako sąd I instancji podległy Zachodniopruskiej Rejencji w Kwidzynie. Był właściwy terytorialnie dla 4 obwodów: bydgoskiego, chojnickiego, inowrocławskiego i pilskiego. Składał się z prezydium i kilku komisji. Orzekał we wszelkich sprawach cywilnych, karnych, opiekuńczych i rodzinnych, kościelnych różnych wyznań. Załatwiał sprawy hipoteczne i związane z oborotem nieruchomościami. Funkcjonował do 1807 r. Jego kompetencje w 1808 r. przejął Sąd Apelacyjny w Bydgoszczy. Księgi ingrosacji - wpisy o charakterze majątkowym dot. powiatu chojnickiego, sprawy sporne majątkowe, dzierżawa, sprawy kościołów. baza danych IZA

Amount of archival material

30

30

0

1.16

1.16

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.