Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prokuratura Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1920-1939
- brak danych - 1920 - 1939
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - prokuratury polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pierwszym aktem prawnym, który w sposób ogólny regulował funkcjonowanie sądownictwa, a także urzędów prokuratorskich na terenie byłego zaboru pruskiego była niemiecka ustawa o ustroju sądownictwa z 27 I 1877 r. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości szczegółowo uregulowały rozporządzenia wydane 15 XII 1919 r. Były to rozporządzenia o urzędach i urzędnikach sądowych oraz kwalifikacjach sędziowskich i prokuratorskich w b. dzielnicy pruskiej. Ustalono następujący ustrój sądownictwa: sądy apelacyjne, okręgowe i powiatowe. Przy każdym z sądów funkcjonowały prokuratury odpowiednio, sądu apelacyjnego, okręgowego i powiatowego. Prokuratura bydgoska została podporządkowana Prokuraturze Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Prokuratorzy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i podległych jej prokuratur sądów powiatowych wykonywali czynności dochodzeniowe w następujących obwodach: bydgoskim, inowrocławskim, kcyńskim, koronowskim, łabiszyńskim, łobżenickim, margonińskim, strzelińskim, nakielskim, szubińskim, żnińskim i wyrzyskim. Niemiecką ustawą o ustroju sądownictwa uzupełniano kilkukrotnie, wydając rozporządzenia w sprawie ustalenia polskiego brzemienia obowiązującej w b. dzielnicy pruskiej ustawy o ustroju sądownictwa (2 V 1920 r.) oraz zmianie niektórych przepisów niemieckiej ustawy o ustroju sądownictwa (28 III 1920 r., 16 IX 1920 r.). Ustawa niemiecka z 1877 r. wraz z obowiązującymi nowelizacjami zachowała moc obowiązującą do końca 1928 r., gdy wprowadzono rozporządzenie Prezydenta R.P. „Prawo o ustroju sądów powszechnych" z 6 II 1928 r. Kierownikiem prokuratury sądu okręgowego był I prokurator odpowiedzialny za całość urzędowania i tok czynności podległego mu urzędu. Zarządzał podział czynności oraz podział na okręgi prokuratorskie. Wizytował podległe sobie urzędy prokuratorskie w okręgu. Urzędy prokuratorskie powołano do ścigania przestępstw oraz czuwania nad praworządnym wymiarem sprawiedliwości. Przeprowadzały dochodzenia prokuratorskie lub policyjne w zakresie przestępstw szpiegowskich, policyjnych, prasowych, karnych i karno-skarbowych. 1. Akta prezydialne: (23 j.a.): więzienia (Bydgoszcz, Fordon, Koronowo: regulaminy, obsada stanowisk, więźniowie, ucieczki, dochodzenia, wizytacje), konferencje prokuratorów, obsada wiceprokuratorów, cenzura, ruch komunistyczny i wywrotowy, mniejszości narodowe, szpiegostwo, delegalizacja partii, dezercje, bezrobotni
2. Akta osobowe (50 j.a.): podprokuratorzy, aplikanci sądowi
3. Akta dochodzeń (593 j.a.): zbrodnie stanu, naruszenie interesów zewnętrznych państwa i stosunków międzynarodowych, szpiegostwo, działalność komunistyczna, przestępstwa przeciwko władzom i urzędom, przestępstwa urzędnicze, naruszanie porządku publicznego, nielegalne przekraczanie granicy, fałszerstwa, ucieczki z więzień, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, kradzieże, przestępstwa urzędnicze sprawy karno-skarbowe
baza danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
6/64/0/1/0001 Akta prezydialne - tajne: raport z zebrania bezrobotnych: "Deutsche Rundschen" - publikacja obelżywa dla państwa polskiego odpowiedzialność prawna redaktora 1929 0
6/64/0/1/0002 Akta prezydialne: obsada stanowiska w-ce prok.okręg: wystąpienia robotników Rydlewo pow. Żnin: cenzura czasopism; więzienie w Koronowie - raporty; wykaz biegłych do przestępstw politycznych 1930 0
6/64/0/1/0003 Akta prezyd-tajne; konferencja prokuratorów: więzienia w Koronowie - dochodz. w spr. sędziego więziennego; w Bydgoszczy - wykazy więźniów; Prokutor przy S.Okr. w Grudziądzu - korespondencja urzędowa 1931 0
6/64/0/1/0004 Akta prezydialne tajne i poufne: więzienia - regulaminy ruchu więźniów - rejestry, obsada stanowisk; działalność komunistyczna: konfiskata wydawnictw o treści antypaństwowej; opinie dot. przestępstw -sprawozdania z dochodzeń 1933 0
6/64/0/1/0005 Akta prezyd. tajne i poufne: KPP w sprawie obrony więźniów polit.; raporty o sytuacji w zakładach karnych: Fordon Koronowo. Delegalizacja "Ukraińskiego Serańskieg Objedniania". Biegli w zakresie wykrywania działalności wywrotowej (wykaz). 1934 0
6/64/0/1/0006 Akta prezyd: przeciwdziałanie dezercji, obrony p/lot: polityka personalna w stosunku do aplikantów i assesorów; ulgi dla więźniów: Żydowska Partia Robotnicza 1935 0
6/64/0/1/0007 Akta prezyd.: Koronowo-ucieczka wykaz więźniów: Fordon-raporty wykaz więźniów politycznych: korespondencja z Min. Sprawiedl: wybory do Sejmu w pow. Wyrzyskim 1932-1935 0
6/64/0/1/0008 Akta prezyd: Amnestia - ogłoszenie doniesienie o wykonaniu: więzienia Fordon - wykaz kryminalistów, skazani za szpiegostwo, funkcjonariusze służby wieziennej; Czerwona Pomoc Polsce - zmiana taktyki działania 1936 0
6/64/0/1/0009 Akta prezyd. tajne i poufne [dot. szkolenia służby wewnętrznej, wizytacji więzień, wykazy więźniów skazanych za szpiegostwo, organizacji OPL, archiwów sądowych, wzmocnienia nadzoru prasowego, dział. Komun. Organ. Młodzieży Polskiej, Jedn.Fronty] Komunistycznego 1936 0
6/64/0/1/0010 Akta prez: tajne i pouf. [dot. działalności szpiegowskiej, szkolenia personelu prokuratorskiego, działalność Stronnictwa Chłopskiego, wizytacja więzień, wykazy więźniów, wykaz spraw dot. ruchu wywrotowego] 1937 0
6/64/0/1/0011 Akta prezyd: Sądy i więzienia - kontrola pracy, oceny i listy kwalifikacyjne: więzienia Koronowo - wykaz zwolnionych: Fabryka Pilników "Grakona" - raport z przeprowadzonych wywiadów 1937 0
6/64/0/1/0012 Akta prezyd: Sąd Apelacyjny w Poznaniu - korespondencja: Więzienie Koronowo - raporty syt. naczelnika; prasa; Ustawa prasowa; zajęcie nakładu Dziennika Bydgoskiego nr 290 08.12.1937; mniej.narodowe -sprawozd. Miesięczne; trockiści w Hiszpanii-gryps dot.działanoś 1938 0
6/64/0/1/0630 Akta prezydialne dotyczące spraw tajnych tom I [działalność organizacji zawodowych, ruch polityczny mniejszości narodowych, sytuacja gospodarcza - bezrobocie] 1925 0
6/64/0/1/0631 Akta prezydialne dot. spraw tajnych tom II [działalność organizacji politycznych, ruch polityczny mniejszości narodowych, organizacja policji politycznej] 1925 0
6/64/0/1/0632 Akta prezydialne dot. spraw tajnych [działalność organizacji politycznych, mniejszość narodowa] 1926 0
1 2

Amount of archival material

661

661

0

2.54

2.54

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.