Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - [1920-1923] 1924-1939 [1950-1957]
- brak danych - 1920 - 1923
1924 - 1939
1950 - 1957
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy powołano na mocy rozporządzenia MbDP z 13 XII 1919 r. o przejęciu wymiaru sprawiedliwości na obszarze b. Dzielnicy Pruskiej przez państwo polskie, w miejsce zlikwidowanego Sądu Krajowego (Landgericht). Podlegały mu sądy powiatowe w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Kcyni, Koronowie, Łabiszynie, Strzelnie i Żninie, a od 1 XII 1919 r. także w Łobżenicy, Margoninie, Nakle i Wyrzysku. Ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych z 6 II 1928 r. sądy powiatowe przemianowano na sądy grodzkie. Sądem wyższej instancji był Sąd Apelacyjny w Poznaniu, a od 1938 r. Sąd Apelacyjny w Toruniu. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy dzielił się na 4 wydziały: cywilny, karny, karno-administracyjny i handlowy. Funkcjonował do września 1939 r. Postępowanie sądowe, sentencje wyroków, zeznania (protokoły), apelacja (wnioski), pełnomocnictwa, repertoria (przestępstwa przeciw władzom i urzędom, porządkowi publicznemu, życiu i zdrowiu, wolności osobistej), sprawy cywilne (hipoteka, odszkodowania, spłaty długu, eksmisje, zobowiązania), prawo rodzinne (rozwody, małżeństwa, wspólnota majątkowa), prawo spadkowe, odpisy wyroków na działaczy KPP i PPS, akta osobowe sędziów. baza danych IZA

Amount of archival material

874

818

0

7.93

7.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.